RIL promovat. Instanta competenta functional sa solutioneze apelurile formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor la executare in materie fiscala

14 februarie 2019 Drept Civil

Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta a sesizat ICCJ cu recurs in interesul legii vizand interpretarea prevederilor art. 714 si art. 95 din Codul de procedura civila, in sensul de a se stabilii daca solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul Codului de procedura fiscala este de competenta sectiei civile sau sectiilor/completurilor de contencios administrativ si fiscal din cadrul tribunalelor.

In practica judiciara, in cadrul dosarelor in care obiectul pricinii il constituie o contestatie la executare prin care s-a solicitat anularea titlului executoriu emis de catre un organ fiscal, precum si a executarii insasi, contestatie formulata in temeiul art. 260 Cod procedura fiscala s-a pus problema determinarii competentei functionale intre sectiile tribunalului in solutionarea caii de atac a apelului.

Intr-o prima opinie, Sectia I Civila a Tribunalului este instanta competenta functional sa solutioneze aceste apeluri. Astfel, s-a apreciat ca elemental care determina stabilirea unei anumite competente functionale (sectii specializate) a tribunalului in solutionarea caii de atac a apelului este natura juridica a litigiului de fond, iar principiul ce sta la baza calificarii unei actiuni ca fiind de contencios administrativ este acela enuntat de art. 2 lit. f din Legea nr. 554/2004, potrivit cu care contenciosul administrativ este definit drept activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Citeste mai mult  Vanzarea bunurilor viitoare

Prin urmare, esential pentru determinarea naturii de contencios administrativ a litigiului este ca acesta sa fie nascut din emiterea sau incheierea unui act administrativ, din tacerea administrativa ori din refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim, in timp ce litigiul de fata – contestatie la executare – nu poate fi calificat ca fiind de contencios administrativ intrucat nu se incadreaza in normele speciale, derogatorii si de stricta interpretare si aplicare ale legii nr. 554/2004, respectiv nu are ca obiect un act administrativ ci un act de executare silita, efectuat intr-adevar de catre organele fiscale, dar caruia legiuitorul nu ii recunoaste natura juridica a unui act administrativ.

Intr-o alta opinie, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului este instanta competenta functional sa solutioneze aceste apeluri. Astfel, s-a apreciat ca din moment ce natura creantei puse in executare si contestate este una fiscala, iar declansarea formelor executionale s-a realizat tocmai in temeiul prevederilor speciale de urmarire reglementate de codul de procedura fiscala, aceasta atrage competenta functional de solutionare a pricinii in favoarea instantei de contencios administrativ din cadrul tribunalului.
Astfel, competenta functionala vizeaza principiul specializarii instantei, care in cauza este dat de actul normativ cu caracter special in temeiul caruia se face executarea si de natura creantei pusa in executare care este una de natura fiscala.
Asa fiind, natura de contencios fiscal a executarii silite se deduce din natura raportului juridic obligational devenit litigios, deoarece procesul de judecata trebuie privit in ansamblu, ca avand doua faze: una judiciara si una executionala, care nu pot primii calificari deosebite sub aspectul naturii juridice. Pentru argumentele aratate, s-a conchis ca faza procesuala a executarii nu poate avea decat calificarea juridica a raportului litigios dintre parti, respectiv aceea de contencios administrativ si fiscal.

Cuvinte cheie: > > > >