RIL promovat. Legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar

30 ianuarie 2015 Uncategorized

În temeiul art. 514 şi urm. din Codul de procedură civilă Avocatul Poporului a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin recursul în interesul legii, să se pronunţe în legătură cu următoarele probleme de drept soluţionate în mod neunitar de către instanţele de judecată:

Prin recursul în interesul legii formulat în luna ianuarie 2015, Avocatul Poporului a cerut Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe în privinţa problemei de drept referitoare la legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În sesizarea formulată, Avocatul Poporului a arătat că actele normative de reglementare secundară, în speţă hotărârile adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar, încalcă prevederile art. 64 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi nu îndeplinesc condiţiile expres prevăzute de art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, se arată într-un comunicat al Avocatului Poporului.

Cuvinte cheie: > > >