RIL promovat. Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) NCPP

7 iunie 2018 Drept Penal

Colegiul de conducere al Curții de Apel București a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept soluționată în mod diferit prin hotărâri judecătorești definitive: ”Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) Cod de procedură penală și consecințele nerespectării acestuia.”

I. Într-o opinie, se consideră că termenul de 5 zile prevăzut de art. 207 alin.(1) Cod de procedură penală este un termen peremptoriu a cărui nerespectare atrage decăderea organelor judiciare din dreptul de a proceda la menținerea măsurii preventive în cauză.

II. Într-o altă opinie, se consideră că termenul de 5 zile prevăzut de art. 207 alin.(1) Cod de procedură penală este un termen de recomandare a cărui nerespectare nu atrage decăderea organelor judiciare din dreptul de a proceda la menținerea măsurii preventive în cauză și nici sancțiunea nulității.

Cuvinte cheie: > >