RIL promovat. Prelevarea probelor biologice de la inculpații minori cărora li s‐au aplicat măsuri educative

23 februarie 2016 Drept Penal

Prim-adjunctul Procurorului General a sesizat ICCJ cu recurs in interesul legii vizând incidența art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008 privind organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în ipoteza
inculpaților minori sancționați prin aplicarea unor măsuri educative conform Noului Cod penal.

Examenul jurisprudenței actuale existente în materie evidențiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

I. Astfel, într‐o opinie, instanțele au considerat că  dispozițiile art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008 sunt aplicabile  și inculpaților minori cărora li s‐au aplicat măsuri educative privative sau neprivative de libertate pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile cuprinse în anexa 1 a legii.

II. Dimpotrivă, într‐o altă  orientare s‐a apreciat că, raportat la prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008, care fac referire doar la hotărârile de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei ori de renunțare la aplicarea pedepsei, instanța nu poate dispune prelevarea probelor biologice de la inculpații minori cărora li s‐au aplicat măsuri educative, chiar dacă infracțiunea săvârșită face parte din categoria celor prevăzute în anexa 1 a legii.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept privind actul prin care procurorul remediază neregularitățile rechizitoriului

Opinia Procurorului General interimar este în sensul că soluția  legală  în  materie  este  ilustrată  de
prima orientare jurisprudențială.

Textul integral AICI.

Cuvinte cheie: > >