RIL promovat privind acordarea sporului de doctorat și persoanelor care au obținut titlul științific de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010

29 iulie 2016 Drept Civil

Avocatul Poporului a promovat la ÎCCJ un recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulerioare precum și art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011.

Textele legale invocate se regăsesc în hotărârile instanțelor de judecată, respectiv în cererile de chemare în judecată îndreptate împotriva angajatorilor, prin care, cei care au obținut titlul științific de doctor ulterior datei de 01.01.2010, au solicitat (în limitele termenului de prescriție extinctivă a dreptului la acțiune și pâla la 06.04.2011, când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2015), plata unor despăgubiri. Sumele astfel solicitate reprezintă prejudiciul cauzat prin discriminare în comparație cu cei care au obținut titlul de doctor anterior datei de 01.01.2010 și care primesc acest spor sub forma sumelor compensatorii echivalente cu contravaloarea sporului de doctorat de 15% din salariul de bază.

Citeste mai mult  Acțiune în dezbaterea unor succesiuni deschise succesiv și ieșire din indiviziune. Competența teritorială

Într-o opinie, instantele au respins cererile de chemare în judecată formulate reținând, în esență, faptul că prevederile art. 30 alin. (6) din Legea nr. 330/2009 nu reglementează acordarea în continuare a unui spor permanent, ci o măsură tranzitorie pentru conservarea dreptului persoanelor ce au beneficiat de sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009, sporuri care nu se mai regăsesc în anexele la Legea nr. 330/2009 și nici nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcțiilor de bază sau, după caz, în indemnizațiile lunare de încadrare.

Într-o altă opinie, s-a apreciat în cuprinsul hotărârilor judecătorești că tratementul juridic în ceea ce privește acordarea drepturilor salariale suplimentare ca urmare a obținerii titlului științific de doctor este nejustificat și nu se poate susține că acesta decurge din aplicarea în timp a legilor și chiar din prevederile Legii nr. 330/2009, Legii nr. 284/2010 și a Legii nr. 63/2011. Astfel, criteriul de diferențiere este cel al momentului la care a fost obținut titlul de doctor, iar prin aplicarea acestui criteriu se ajunge la încălcarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală, fără ca acest tratament juridic diferit să fie justificat obiectiv de un scop legitim. La stabilirea cuantumului acestor despăgubiri s-a avut în vedere cuantumul drepturilor salariale încasate de un salariat ce ocupă o funcție similară având același grad și aceeași vechime în muncă, dar care a beneficiat de sporul de doctorat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 330/2009, în limita termenului de prescripție și până la încetarea discriminării.

Citeste mai mult  Data de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești

A fost observat și un alt tip de cazuistică judiciară, circumscris unor soluții prin care, potrivit obiectului cererii de chemare în judecată, instanțele au respins acțiunea prin care se solicita restituirea sumelor de bani reprezentând sporul pentru titlul științific de doctor, ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi.

În opinia Avocatului Poporului, persoanele care au obținut titlul științific de doctor după 1 ianuarie 2010 sunt în aceeași situație juridică cu cei care l-au obținut anterior anului 2010, criteriul temporal nejustificând lipsirea celor din a doua categorie de acordare a sporului de doctorat.

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale menționate, se impune înlăturarea oricăror forme de discriminare dintre salariați care au titlul științific de doctor aflați în aceleași condiții de muncă, indiferent de momentul obținerii lui. Astfel, Avocatul Poporului opinează că beneficiază de sporul de titlul științific de doctor și persoanele care au obținut acest titlu ulterior datei de 01 ianuarie 2010.

Cuvinte cheie: > >