RIL promovat. Recunoasterea uceniciei ca vechime în muncă

20 martie 2015 Uncategorized

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un Recurs în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare. Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că instanţele de judecată au soluţionat diferit această problemă de drept. Elementele puse în discuţie au fost următoarele:
– existenţa unui contract de ucenicie;
– plata salariilor / indemnizaţiilor;
– plata cotizaţiilor de asigurări sociale;
– existenţa unui contract de muncă.
Soluţiile au fost de admitere a cererilor sau de respingere, după caz, iar în motivarea deciziilor s-a avut în vedere îndeplinirea fie a tuturor elementelor de mai sus, fie s-a cerut dovedirea numai a unuia, a două sau a trei dintre acestea.
În opinia Avocatului Poporului perioada de ucenicie trebuie să fie luată în considerare ca stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, având în vedere că prevederile legale în vigoare consideră stagiul de cotizare ca fiind constituit din perioadele în care s-au datorat aceste contribuţii. De la această regulă, legiuitorul a prevăzut excepţii – perioade necontributive care au fost asimilate perioadelor contributive şi luate în considerare la calculul pensiei. Întrucât ucenicia nu se regăseşte printre excepţiile legale de la regula contributivităţii, Avocatul Poporului consideră că perioada de ucenicie poate fi considerată stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada contribuţiei, se arată într-un comunicat.

Cuvinte cheie: > > >