RIL promovat ref invocarea necompetenței materiale/funcționale de către instanța învestită prin hotărâre de declinare a competenței

22 aprilie 2019 Drept Civil

Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu recurs in interesul legii privire la o problemă de drept soluționată diferit de instanțele judecătorești, respectiv dacă instanța investită prin hotărâre de declinare a competentei poate invoca necompetența materială/funcțională fără a-și verifica competența materială/funcțională în temeiul dispozițiilor de drept aplicabile doar cu motivarea că instanța care-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția necompetenței materiale în termenul prevăzut de dispozițiile art. 131 Cod procedură civilă, apreciindu-se astfel ca această instanță a devenit competentă să soluționeze cauza ca urmare a pronunțării unei încheieri interlocutorii prin care a reținut că este competentă material/funcțional.

Într-o primă orientare jurisprudențială, necompetența materială poate fi invocată de părți ori de judecător doar în fața primei instanțe până la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în condițiile art. 131 Cod procedură civilă. Invocarea excepției de necompetență materială de soluționare a cauzei ulterior acestui moment procesual nu mai este posibilă, competența materială fiind câștigată în mod definitiv de instanța pe rolul căreia a fost introdusă cererea.
În măsura în care prima instanță invocă excepția necompetenței materiale ulterior momentului prevăzut de dispozițiile art. 131 Cod procedură civilă, instanța ulterior investită își poate declina competența în favoarea primei instanțe cu motivarea că această instanță a devenit competentă să soluționeze cauza ca urmare a pronunțării unei încheieri interlocutorii prin care a reținut că este competentă material/funcțional.

Citeste mai mult  Condițiile de instituire a sechestrului asigurător

În a doua orientare jurisprudențială, soluția de dezinvestire a instanței care constată conflictul negativ de competență cu motivarea că prin invocarea excepției necompetențe materiale în condițiile art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă, adică la primul termen la care părțile au fost legal citate, prima instanță învestită a devenit în mod exclusiv competentă să judece litigiul, este greșită deoarece, constatând conflictul negativ de competență, acea instanță s-a poziționat ca instanță de control judiciar în privința sentinței Tribunalului ceea ce contravine dispozițiilor art 132 alin.3 Cod procedură civilă.

Cuvinte cheie: > > >