Group 1

RIL promovat. Taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată

1 octombrie 2019 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii asupra unei probleme de drept soluționate diferit de intanțele judecătorești referitoare la ”taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.

Într-o primă opinie, în absența unei norme exprese și obiective de scutire a petitului având ca obiect cheltuieli de judecată în condițiile art. 1 alin. (3) din OUG nr. 80/2013, nici calea de atac având ca obiect acest petit nu poate fi scutită potrivit art. 28 din același act normativ.

Într-o a doua opinie, cererea accesorie (în accepțiunea art. 30 Cod de procedură civilă) având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa judiciară de timbru în raport de scopul și finalitatea legii, precum și în raport de regimul juridic aplicabil acestei cereri accesorii. Pe cale de consecință, este scutită de taxa judiciară de timbru și calea de atac în condițiile art. 28 din OUG nr. 80/2013.

Cuvinte cheie: > >