RIL promovat. Termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile constând în executarea de lucrări fără autorizație de construire

20 mai 2020 Drept Contraventional

Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept: „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, modificată și completată sub aspectul momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 și de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol, în cazul construcțiilor edificate fără autorizație de construire, atunci când acestea conțin toate elementele structurale pentru a fi considerate terminate, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcției sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârșirea faptei.”

I.Într-o primă orientare jurisprudențială, majoritară, s-a considerat că, în cazul construcțiilor finalizate la data constatării contravențiilor prevăzute de art.26 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 50/1991, termenul de prescripție prevăzut de art.31 din aceeași lege curge de la data terminării faptice a lucrării, chiar dacă nu a fost efectuată recepția acesteia.

Citeste mai mult  Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

În comparaţie cu alte fapte contravenționale, această contravenție în materie de urbanism-construcții prezintă o anumită specificitate, în sensul că nu se consumă instantaneu, ci are o desfășurare în timp,pe etape de lucrări, contravenientul săvârșind fapta din momentul începerii construcției şi până la terminarea acesteia.

II. În a doua orientare de jurisprudenţă, minoritară, se consideră că pentru contravențiile constând în executarea fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile şi de a aplica amenzile curge de la data la care autoritatea competentă a constatat comiterea faptei întrucât, chiar terminate în fapt, aceste construcții nu sunt considerate finalizate din punct de vedere juridic.

S-a arătat că, faţă de prevederile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 care stipulează că nu se consideră finalizate construcțiile
executate fără autorizație de construire, precum şi cele care nu au efectuată recepția lucrărilor, trebuie avută în vedere data finalizării unei construcții în sens juridic, nu în sens material.

Cuvinte cheie: > >