RIL promovat vizând aplicarea pedepselor accesorii

5 iunie 2019 Drept Penal

Procurorul general a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul vizând următoarea problemă de drept „dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b și d –o din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii”.

Examenul jurisprudenței actuale existente în materie evidențiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia:

1. Într-o primă orientare, s-a apreciat că în cazul în care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii, dacă s-a aplicat pedeapsa complementară, se aplică și pedeapsa accesorie constând în interzicerea acelorași drepturi.
Instanţele au aplicat inculpaţilor în baza art.65 alin. 1 Cod penal pedeapsa accesorie a exercitării unor drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 din acelaşi cod. Totodată, instanțele au pus în vedere inculpaților prevederile art.63 alin.1 din Codul penal potrivit cărora neexecutarea cu rea credință a pedepsei amenzii atrage înlocuirea zilelor-amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile de închisoare și ale art.64 alin.1 din Codul penal potrivit cărora neexecutarea pedepsei amenzii în tot sau în parte din motive neimputabile acestora duce la înlocuirea obligației de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă remunerată în folosul comunității.

Citeste mai mult  Impactul declarării ca fiind neconstituționale dispozițiile privind renunțarea la umărirea penală asupra activităţii procurorilor

2. Într-o a doua orientare jurisprudențială, s-a apreciat că aplicarea pedepsei accesorii este nelegală în cazul condamnării la pedeapsa amenzii penale, având în vedere prevederile art.65 alin. 3 din Codul penal.
Astfel, instanțele de judecată nu au aplicat inculpaților și pedeapsa accesorie a exercitării unor drepturi prevăzute de art.66 alin.1 din Codul penal. De asemenea, ca și în cazul primei orientări jurisprudențiale, instanța a pus în vedere inculpaților prevederile art.63 din Codul penal referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii în caz de neexecutarea cu rea credință a acesteia, cu pedeapsa închisorii.

Cuvinte cheie: > > >