RIL promovat vizând comisioanele de analiză dosar și de administrare a creditului

14 ianuarie 2020 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii privind corecta aplicare și interpretare de către instanțele române a art. 4 alin. 1 și art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 în litigiile în care se analizează caracterul abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar și de gestionare/administrare a creditului.

În practică, instanțele fie au interpretat diferit noțiunea de ”obiect principal al contractului”, fie s-au referit la ”prețul total al contractului” și au inclus comisioanele în discuție într-una din cele noțiuni, însă indiferent de concluzia la care au ajuns sub aspectul incidenței art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, toate instanțele au găsit argumente pentru a proceda la analizarea caracterului abuziv al acestor comisioane.

Problemele de drept interpretate în mod diferit:

a) Interpretarea sintagmelor ”obiect al contractului” și ”preț al contractului” prevăzute la art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 precum și a sintagmei ”prețul total al contractului” prezentă în conținutul unor hotărâri judecătorești, respectiv dacă o clauză care reglementează valoarea unui comision de întocmire/analiză dosar sau de gestionare/administrare a creditului este inclusă în noțiunile menționate anterior, fiind exceptată de la controlul caracterului abuziv în măsura în care este exprimată într-un limbaj ușor inteligibil

Citeste mai mult  Cerere de divorţ întemeiată de către reclamant pe culpa sa exclusivă. Lipsa pârâtei la administrarea probei cu interogatoriu

b) În aplicarea art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 raportat la noțiunea de clauze exprimate într-un limbaj ușor inteligibil, să se clarifice necesitatea menționării prestațiilor băncii ce urmează a fi efectuate în contrapartida comisioanelor, chiar și atunci când scopul perceperii comisioanelor poate fi ușor dedus din denumirea acestora sau din dispozițiile legale sau contractuale incidente, pentru a se considera că acele clauze sunt redactate într-un limbaj ușor inteligibil

c) În aplicarea art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, să se stabilească în ce măsură lipsa detalierii scopului perceperii comisioanelor, respectiv lipsa indicării prestațiilor/activităților efectuate de bancă în contrapartida comisioanelor percepute creează automat un dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorului.

d) În aplicarea art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 să se clarifice în ce măsură valoarea comisioanelor poate fi un element în funcție de care se apreciază dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorului.

Este de menționat că practica judicară este anterioară hotărârii CJUE în cauza C-621/17.

Cuvinte cheie: > > > >