RIL promovat vizând dispozițiile art. 335 alin. (1) CPP privind procurorul ierarhic superior

19 iunie 2020 Drept Penal

Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii în vederea interpretării și aplicării unitare a dispozițiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală privind reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale, respectiv dacă Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul infirmării unei soluții dispuse de către un procuror din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ( Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), are sau nu calitatea expres stipulată de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluția”

Examenul jurisprudenței existente în materie evidențiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

1. Într-o opinie, minoritară, instanțele au respins confirmarea redeschiderii urmăririi penale în cauzele în care soluțiile de clasare infirmate prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție erau dispuse de procurori din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citeste mai mult  Retragerea plângerii prealabile vs. împăcarea

În această orientare s-a susținut că numai procurorul imediat ierarhic superior celui care a dispus soluția poate dispune redeschiderea urmăririi penale și sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea confirmării. Rațiunea posibilității procurorului ierarhic superior de a infirma ordonanța de clasare și de a redeschide urmărirea penală rezidă în competența procurorului ierarhic superior de a efectua el însuși actele și lucrările procurorului controlat. Norma legală a art. 335 alin. 1 Cod pr.pen. reprezintă o normă legală de competență materială exclusivă a procurorului imediat ierarhic superior de a infirma ordonanța de clasare și de a dispune redeschiderea urmăririi penale.

2. Dimpotrivă, potrivit opiniei majoritare, în aceeași ipoteză instanțele au confirmat redeschiderea urmăririi penală dispusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție în cauze soluționate prin clasare de procurori din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătorii de cameră preliminară au reținut că prerogativa procurorului general al PICCJ de a infirma şi redeschide urmărirea penală în orice cauză rezultă din întreaga arhitectură de organizare a Ministerului Public şi îşi are izvorul în Constituţia României – art. 132 alin. 1 – Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei – şi de aceea nu poate fi limitată.

Citeste mai mult  Infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane

Dispozițiile art. 335 alin. 1 C.pr.pen. privind procurorul ierarhic superior nu pot fi interpretate decât prin prisma principiului controlului ierarhic ce caracterizează structura Ministerului Public, astfel cum este reglementat de art. 132 alin. 1 din Constituţia României şi art. 62 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în virtutea căruia orice acte şi lucrări de competenţa procurorilor din cadrul parchetelor ierararhic inferioare pot fi realizate de însuşi procurorul ierarhic superior, care controlează activitatea procurorilor din subordinea sa, sens în care a statuat şi instanţa de contencios constituţional cu ocazia examinării constituţionalităţii prevederilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală anterior. În sprijinul acestei concluzii sunt şi dispoziţiile art. 325 C.pr.pen., care reglementează posibilitatea procurorilor de la parchetele ierarhic superioare de a prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, orice cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia motivată a conducătorului parchetului ierarhic superior (alin. 1), chiar în situaţiile în care legea prevede o altă subordonare ierarhică (alin. 2). Or, dinmoment ce conducătorul parchetului ierarhic superior poate dispune preluarea oricărei cauze aflate în instrumentarea procurorilor de la parchetele din subordine, cu atât mai mult acesta are competenţa legală de a infirma soluţiile şi de a dispune redeschiderea urmăririi penale în orice dosar în care s-a dispus clasarea de către un procuror de la un parchet ierarhic inferior. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercită controlul asupra tuturor parchetelor, direct sau prin procurori anume desemnat.

Cuvinte cheie: >