RIL promovat vizând interpretarea art. 603 alin. (3) CPC

24 noiembrie 2021 Drept Civil

Curtea de Apel Suceava a promovat la ÎCCJ recurs in interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 603 alin. 3 Cod de procedură civilă cu privire la sintagma ”după verificarea…respectării condițiilor”, în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată învestită în baza prevederilor legale amintite analizează doar condițiile formale ale hotărârii arbitrale sau și pe cele de fond.

Problema de drept care formează obiectul sesizării a fost soluționată în mod diferit prin hotărâri judecătorești definitive, în dosare având ca obiect validarea hotărârilor arbitrale, în temeiul art. 603 Cod procedură civilă coroborat cu art. 547 Cod procedură civilă, în sensul că unele instanțe au soluționat litigiul verificând doar condițiile formale ce privesc conținutul hotărârii arbitrale, iar alte instanțe au efectuat veritabile verificări de fond.

Astfel, există două orientări jurisprudențiale cu privire la problema de drept supusă dezlegării, respectiv:

A. – unele instanțe au considerat că în ceea ce privește condițiile ce trebuie verificate de instanța de judecată, în temeiul art. 603 Cod procedură civilă, acestea se referă doar la cele reglementate de art. 603 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv condiții formale ce privesc conținutul hotărârii arbitrale (componența tribunalului arbitral, numele părților, menționarea convenției arbitrale, etc.) și nu alte condiții de formă (cum ar fi constituirea tribunalului arbitral, îndeplinirea procedurii de citare, termenul arbitrajului, etc.) sau de fond (cum ar fi arbitralitatea litigiului, existența și valabilitatea convenției arbitrale, sau chestiuni ce țin de fondul dreptului).

Citeste mai mult  RIL admis. Condițiile de formă ale acordului părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ

B. – alte instanțe au apreciat că aceste condiții se referă la condiții de fond necesare în vederea vânzării dreptului de proprietate, respectiv dovada calității de proprietar, întinderea cotelor, încasarea prețului, ete., deci analizează condițiile de fond ale vânzării.

Termenul de soluționare este 31.01.2022

Cuvinte cheie: >