RIL promovat vizând sintagma „până la soluționarea contestației la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) CPC

9 noiembrie 2020 Drept Civil

Avocatul Poporului a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a sintagmei ”până la soluționarea contestației la executare” din cuprinsul dispozițiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluționarea în primă instanță a contestației la executare sau până la soluționarea definitivă a acesteia.

1. Într-o primă orientare jurisprudențială, s-a apreciat că suspendarea executării silite își menține efectele până la soluționarea contestației la executare în primă instanță. Argumentele care au stat la baza acestei opinii sunt următoarele:

Legiuitorul, în lipsa unei mențiuni exprese, în sensul necesității unei soluții definitive, sintagma până la soluționarea contestației la executare, hotărârea dată de instanța de executare, având, natura juridică a soluționării contestației. Această interpretare a sintagmei ”până la soluționarea contestației la executare” este corelată logic și cu efectele produse asupra contestației la executare de hotărârea în primă instanță.

De asemenea, se apreciază că, potrivit art. 651 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în măsură admiterii contestației la executare, aceasta hotărâre este executorie, astfel că mai este necesar efectul suspensiv de executare al încheierii pronunțate în temeiul art. 719 alin, (1) din Codul de procedură civilă, actele de executare fiind lovite de sancțiunea nulității. În altă ordine de idei, soluția de respingere a contestației la executare, după administrarea probatoriului adecvat și cercetarea fondului, nu mai justifică menținerea efectului suspensiv de executare al încheierii pronunțate în temeiul art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Citeste mai mult  RIL admis. Natura litigiilor având ca obiect drepturi bănești solicitate de jandarmii din cadrul IJJ și pompierii din cadrul IGSU

2. În cea de-a doua orientare de jurisprudență, instanțele de judecată au avut o abordare diferită apreciind că suspendarea executării silite își menține efectele până la soluționarea definitivă a contestației la executare.

În acest sens, s-a argumentat că, dacă s-ar admite teza contrară, ar trebui să fie recunoscut dreptul părții interesate de a formula cererea de suspendare și direct în fața instanței de apel. Or, jurisprudența este constantă în a aprecia că asemenea cereri sunt inadmisibile, pentru că, altfel, încheierea pronunțată de instanța de apel în suspendare ar fi, la rândul său, susceptibilă de apel, ceea ce ar presupune ca instanța superioară celei care judecă apelul declarat împotriva hotărârii pronunțate asupra contestației la executare să soluționeze, la rândul său, apelul formulat împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța de apel, ceea ce este contrar principiilor procedurii civile.

Ca atare, s-a reținut faptul că soluționarea cererii de suspendare a executării silite presupune in mod necesar existența unei constestații la executare, până la soluționarea căreia se solicită suspendarea executării, aceasta fiind o condiție prealabilă prevăzută de lege pentru suspendare.

Citeste mai mult  Competența de soluționare a acțiunii în răspundere delictuală în situația în care fapta ilicită este săvârșită pe Facebook

Opinia Avocatului Poporului este în sensul că suspendarea executării silite este limitată în timp până la momentul soluționării în primă instanță a contestației la executare.

Cuvinte cheie: > > >