Group 1

România întârzie transpunerea legislației UE

19 noiembrie 2016 UE

România a primit două avize motivate din partea Comisiei Europene joi, 17 noiembrie, în ceea ce privește normele de transparență a tranzacțiilor pe piețele reglementate și cele referitoare la stocurilor petroliere, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România.

În primul caz, împreună cu Irlanda, Spania, Portugalia și Letonia, România va trebui să își armonizeze legislația privind cerințele în materie de transparență pe piețele reglementate cu normele UE.

Directiva privind transparența (2013/50/UE) stabilește normele pentru emitenții de valori mobiliare admiși la tranzacționare pe o piață reglementată din UE. Aceste norme garantează, în special, comunicarea anumitor informații-cheie cu privire la operațiunile acestora, fapt care contribuie la instaurarea unei încrederi durabile a investitorilor, precum și la realizarea Uniunii piețelor de capital.

Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislația națională până la data de 26 noiembrie 2015. Cele 5 state membre nu au respectat termenul-limită inițial, iar Comisia le-a adresat scrisori de punere în întârziere în ianuarie 2016. Solicitarea curentă ia forma unui aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni, ele pot fi trimise în fața Curții de Justiție a UE.

Citeste mai mult  Antitrust: Comisia Europeană vs. Google

În cel de-al doilea caz, România trebuie să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind stocurile petroliere (2009/119/CE), potrivit avizului motivat transmis de Comisia Europeană joi, 17 noiembrie.

Normele UE impun statelor membre obligația de a menține un nivel minim de stocuri de țiței și/sau de produse petroliere, care trebuie să fie disponibile în orice moment și care, prin urmare, oferă UE securitatea aprovizionării din resurse petroliere.

Legislația românească actuală interzice utilizarea stocurilor petroliere drept garanții reale, adică drept active oferite ca garanție pentru a obține un împrumut. Această interdicție ar putea face mai dificilă pentru operatorii economici îndeplinirea obligației de a deține stocuri.

De asemenea, România a pus în aplicare în mod incorect normele referitoare la dreptul operatorilor economici de a-și delega obligația de a menține stocuri petroliere, precum și pe cele privind instituirea de proceduri de urgență aplicabile în cazul unei întreruperi majore a aprovizionării.

Întrucât nu s-a asigurat încă conformitatea cu legislația UE, Comisia a transmis un aviz motivat. România are la dispoziție, din momentul publicării avizului, două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la caz.

Cuvinte cheie: >