Ruperea logodnei. Restituirea darurilor. Litigiu cu elemente de extraneitate

1 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Logodna constituie, în viziunea noului cod civil, o relaţie cu caracter social, moral şi cultural cu posibile consecinţe juridice în plan patrimonial în cazul ruperii unilaterale.

Astfel, în condițiile în care logodna încheiată de reclamant cu pârâta a fost ruptă de aceasta din urmă, în temeiul dispozițiilor art. 268 alin. (1) NCC, s-a născut, în favoarea reclamantului dreptul la restituirea darurilor acordate în vederea încheierii căsătoriei.

Având în vedere locul încheierii logodnei, respectiv pe teritoriul României, acțiunii în pretenții formulată în temeiul art. 268 alin. (1) NCC, îi este aplicabilă legea română, fiind incidente dispozițiile alin. (2) lit. c) ale art. 2585 NCC, chiar în condițiile în care litigiul conține mai multe elemente de extraneitate, respectiv cetăţenia americană a reclamantului, faptul că părţile s-au cunoscut pe teritoriul Marii Britanii şi că a avut loc o corespondenţă electronică trimisă şi primită din mai multe ţări. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3084 din 11 noiembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > >