Group 1

Rusia condamnată de CEDO pentru că a încălcat dreptul la viața de familie a unui deținut pe viață

1 iulie 2015 CEDO

Marți, 30 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia în cauza Khoroshenko. Cu unanimitate, Marea Cameră a CEDO a considerat că în speță a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție prin regimul de detenție instituit ce permitea vizite ale familiei de scurtă durată de două ori pe an pe o perioadă de 10 ani.

Reclamantul, dl Khoreshenko, aflat în executarea unei pedepse cu detențiunea pe viață, s-a plâns de diverse restricții ale vizitelor familiei timp de 10 ani,perioadă în care acesta executa pedeapsa într-un regim de detenție special.

Curtea a observat că în statele membre ale Consiliului Europei a existat o varietate considerabilă de practici cu privire la regulamentul de vizite în închisori. Cu toate acestea, frecvența minimă a acestor vizite permise deţinuţilor pe viaţă nu a fost mai mică decât o dată la două luni. În plus, majoritatea statelor nu au făcut o distincţie în acest domeniu între deținuții condamnați pe viaţă şi alţi deţinuţi. Rusia a fost singurul stat membru al Consiliului Europei care a reglementat dreptul deţinuţilor condamnați pe viaţa la vizite prin combinarea frecvenţei extrem de reduse a vizitelor cu durata lungă a unui astfel un regim.

Citeste mai mult  CEDO. Forțarea unei persoane suspectată de a fi condus sub influența alcoolului de a da un test de urină, prin intermediul unui cateter - inumană și degradantă

În timpul regimului strict de închisoare, reclamantului nu i-a fost permis  să aibă decât un coleg de celulă, acesta executând pedeapsa separat de alți deţinuţi. În alte cazuri, Curtea a statuat deja că toate formele de carceră fără stimulare mentală şi fizică corespunzătoare sunt susceptibile de a avea efecte dăunătoare pe termen lung, ducând la o deteriorare a facultatilor mentale şi abilităţilor sociale. Curtea a fost impresionată atât de severitatea cât şi de durata lungă, de zece ani a regimul de închisoare al reclamantului.

În jurisprudența sa, Curtea a subliniat, în mod constant, că deținuții trebuie să se bucure în continuare de toate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate prin Convenție, cu excepția dreptului la libertate. Principiul proporționalității cere, în cazul în care au fost aplicate măsuri grave ce limitează drepturile din Convenţie, să existe o legătură suficientă şi perceptibilă între aplicarea acestor măsuri şi conduita şi circumstanţele individuale în cauză. Curtea a constatat că legislaţia rusă aplicată reclamantului nu a luat în considerare interesul său şi interesul membrilor familiei sale, aşa cum cere articolul 8 din Convenție.

Citeste mai mult  Dreptul unui părinte surdo-mut la legături personale cu copilul

În concluzie, ingerința în dreptul la respectarea vieţii private şi de familie a reclamantului a fost disproporţionată faţă de scopurile invocate de guvernul Rusiei, respectiv restaurarea justiției, reformă și prevenirea de noi infracțiuni.  Curtea a adăugat că regimul strict de detenție cu interdicţia contactului fizic cu vizitatorii şi cu conversaţii auzite de un gardian, în permanență, a contribuit la incapacitatea reclamantului de a stabili legături strânse cu fiul său într-o perioadă crucială din viață (primii ani din viata ai acestuia din urmă). Rusia a depăşit astfel marja de apreciere în acest domeniu. Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Cuvinte cheie: > >