Sancționarea contravențională pentru jignirea jandarmilor vs. libertatea de exprimare

Sancționarea contravențională pentru fapta prevăzută de art.2 pct. 1 din Legea nr.61/1991 cu amendă în cuantum de 1.000 lei ca urmare a afișării pe o clădire din Piața Victoriei, cu ajutorul unui proiector, a unui mesaj cuprinzând termenii ”fătălăi pensați ” cu referire la doi agenți din cadrul Jandarmeriei, nu încalcă dreptul la liberă exprimare.

Extras din considerentele sentinței Judecătoriei Sectorului 1 București:

”În fapt, prin procesul-verbal de contravenție  nr.xxxxxxx/25.10.2018 emis de către intimată, petentul a fost sancționat contravențional pentru fapta prevăzută de art.2 pct. 1 și sancționată de art.3 alin.(1) lit. b din Legea nr.61/1991, cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

S-a reținut în cuprinsul procesului-verbal că , în data de 25.10.2018, ora 21:30, în București, Piața Victoriei, cu ocazia mitingului de protest desfășurat în alveola din fața sediului Guvernului, cu ajutorul unui proiector video, petentul a afișat pe clădirea COSR mesajul „A_____ F___-Fătălăi Pensați”, cu referire la agenți constatatori ai Jandarmeriei, ce i-au aplicat sancțiuni în trecut, mesaj ce aduce jigniri la adresa acestora și lezează demnitatea, precum și onoarea acestora și a instituției Jandarmeriei.

În drept, conform art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991: „ Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice; ’’

În baza art.3 alin.1 lit. b din Legea nr.61/1991: „(1) Contravențiile prevăzute la art. 2 se sancționează după cum urmează: b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) și 28); ’’. (…)

Din perspectiva art. 10 din Convenție, afirmațiile petentului justifică limitarea exercitării dreptului la liberă exprimare, în scopul protejării unor valori fundamentale prevăzute de art. 10 parag. 2, respectiv în scopul protejării dreptului la demnitate al agenților forței publice și respectului datorat autorității.

Citeste mai mult  Invocarea dreptului de retentie pe calea contestatiei la executarea unei hotarari privind evacuarea

Cu privire la natura și gravitatea sancțiunii, aceasta este o sancțiune contravențională constând în obligația de a plăti o amendă în cuantum de 1.000 lei, respectiv amenda în cuantumul maxim prevăzut de lege. Din perspectiva jurisprudenței Curții, instanța apreciază că natura și cuantumul sancțiunii aplicate în speță nu pot fi calificate ca având efect descurajator asupra exercitării dreptului la liberă exprimare.

Deși contextul în care petentul a afișat mesajul ofensator pe clădirea COSR era acela al unor repetate și ample manifestări de stradă cu privire la modificările ce urmau a fi aduse legilor penale și al unor intense dezbateri publice pe teme politice, prin expresia „ A_____ F___-Fătălăi Pensați ”, cu referire la doi agenți constatatori din cadrul Jandarmeriei, nu se poate considera că petentul a exprimat o opinie în cadrul unei dezbateri referitoare la o chestiune de interes public. Petentul nu și-a exprimat opinia, îngrijorarea cu privire la funcționarea societății democratice ori cu privire la acțiunile liderilor politici. Opinia exprimată de petent nu viza activitatea Guvernului, ce făcea obiectul dezbaterilor publice, ci activitatea jandarmilor, iar expresia nu contribuia sub nicio formă la dezbaterea publică a modului de funcționare a autorităților.

Citeste mai mult  Arbitraj. Stabilirea competenţei în favoarea uneia dintre două instanţe private cu atribuţii jurisdicţionale

Referitor la forma mesajului, acesta a fost afișat, cu ajutorul unui proiector, pe clădirea COSR din Piața Victoriei, București, asigurându-se astfel vizibilitatea de la o distanță mare. Astfel, trebuie avut în vedere că, termenii nu au fost folosiți într-un discurs oral, fără posibilitatea reformulării, ori în cadrul unei dezbateri fervente sau a unui context emoțional încărcat, caz în care s-ar fi putut aprecia că termenii nu au fost folosiți neapărat cu rea-credință, ci ca urmare a specificității unui discurs oral, fără posibilitatea reformulării. În speță, petentul nu s-a aflat în această situație și avea posibilitatea de a folosi alți termeni întrucât mesajul nu a fost transmis pe cale orală, ci era scris și afișat pe o clădire din Piața Victoriei.

Prin raportare la conținutul mesajului, instanța apreciază că în cadrul acestuia au fost exprimate judecăți de valoare, care, deși nu sunt susceptibile de a fi demonstrate, nu pot beneficia de protecția oferită de art. 10 din Convenție având în vedere că au fost făcute numai în scopul de a ofensa.

Nu poate fi reținută susținerea petentului în sensul că termenii „fătălăi pensați” nu pot avea caracter jignitor deoarece fac referire la o persoană hermafrodită ori la o persoană de sex masculin cu caracteristici fizice și de comportament de tip feminin și care preferă compania femeilor. Față de funcțiile deținute și activitatea persoanelor vizate, mesajul petentului nu poate fi reținut ca fiind făcut cu bună-credință, ci apare ca o critică la adresa acestor persoane, în contextul în care manifestația era făcută în cadrul unor dezbateri publice pe teme politice și pe tema justiției. În acest sens, chiar și o afirmație ce constituie o judecată de valoare poate fi excesivă dacă este făcută fără nicio bază factuală.

Citeste mai mult  Camera preliminară. Încălcarea dreptului la apărare al inculpatului în cursul urmăririi penale

Sunt neîntemeiate susținerile petentului în sensul că persoanele vizate de mesajul său sunt persoane care se bucură de expunere mai mare (persoană publică, om politic, funcționar a___ ș.a.), iar presupusele atingeri aduse demnității acestora ar trebui apreciate în mod permisiv întrucât jandarmii în cauză sunt persoane cu expunere publică. (…)

Mesajul a vizat doi agenți din cadrul Jandarmeriei, aceștia nefiind persoane publice ori persoane cunoscute publicului, caz în care limitele criticilor acceptabile ar fi fost mai largi. Faptul că agenții vizați făceau parte din cadrul Jandarmeriei, instituție a statului, nu face ca aceștia să devină în mod automat persoane de notorietate.

Având în vedere considerentele expuse, instanța apreciază că sancționarea contravențională a petentului pentru afișarea pe clădirea COSR a mesajului „ A_____ F___-Fătălăi Pensați ”, cu referire la doi agenți constatatori din cadrul Jandarmeriei nu a încălcat dreptul petentului la liberă exprimare.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 1605 din 1 aprilie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >