Sancţionarea drepturilor procesuale exercitate abuziv

2 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Sancţionarea drepturilor exercitate abuziv, trebuie cerută, chiar în cadrul litigiului în care se exercită drepturile respective, pentru că numai judecătorul fiecărui litigiu în parte poate decide asupra aspectelor invocate, stabilind totodată și sancţiunea aplicabilă: amendă, despăgubiri, respingerea acţiunii sau a cererii, ca inadmisibilă, etc.

Nu constituie, însă, fapte ilicite și nu pot sta la baza construcţiei juridice a răspunderii civile delictuale,  demersurile judiciare finalizate cu hotărâri judecătorești irevocabile, întrucât principiile generale de drept, incluzând aici și autoritatea de lucru judecat, se opun unei atare calificări, iar o hotărâre judecătorească ce tranșează un litigiu între părţi nu poate fi cenzurată decât în cadrul căilor de atac prevăzute de lege (art. 128 din Constituţie) – element al independenţei instituţionale, precum și efect al exercitării funcţiei jurisdicţionale. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 255 din 28 ianuarie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >