Group 1

Sancțiunea aplicabilă în cazul introducerii de mai multe ori a aceleiași cereri de chemare în judecată

2 iulie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Inroducerea aceleiași cereri de chemare în judecată de 4 ori, fiecare cerere fiind anulată în condițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, reprezintă o exercitare cu rea-credință a dreptului de sesizare a instanței, situație care impune aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art. 187 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă.

Extras din considerentele încheierii din data de 18.12.2019 a Judecătoriei Sectorului 2 București:

”Instanţa constată că reclamanţii au introdus aceeaşi cerere de chemare în judecată de 4 ori (dosarele nr. 1../300/2018, 2../300/2018, 3../300/2019 şi prezentul dosar), fiecare cerere ajungând să fie anulată în condiţiile art. 200 C.proc.civ. Or, procedând într-o asemenea manieră, contrar logicii juridice şi cu nesocotirea flagrantă a Codului de procedură civilă, reclamanţii au dat dovadă de o reală rea-credinţă întrucât au pus în mişcare mecanismul înfăptuirii justiţiei de 3 ori pentru aceeaşi cerere vădit informă, îngreunând astfel rolul instanţei de judecată.

În atare condiţii, instanţa constată incidența prevederilor art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a C.proc.civ., conform cărora, dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei, introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice.

Citeste mai mult  Ucidere din culpă. Nerespectarea regimului de viteză. Victimă care traversa neregulamentar strada. Achitare

Astfel, instanţa constată că reclamanţii au introdus, cu rea-credinţă, de trei ori, aceeaşi cerere de chemare în judecată, motiv pentru care aplică fiecărui reclamant o amendă în cuantum de 750 lei.

Reau-credinţă a reclamanţilor este evidentă şi de necontestat câtă vreme au formulat de patru ori aceeaşi cerere de chemare în judecată care a ajuns să fie anulată, conform art. 200 C.proc.civ., deşi acestora li s-au comunicat în mod clar lipsurile cererii, termenul înăuntrul căruia trebuie complinite aceste lipsuri şi sancţiunea care ar putea interveni în caz de neconformare.”
(Judecătoria Sectorului 2 București, Încheierea din data de 18.12.2019, definitivă, Buletinul Jurisprudenței Judecătoriei Sectorului 2 București – 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >