Sancţiunea nemotivării apelului

26 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În caz de nemotivare, apelul nu se anulează ori respinge ca nemotivat, întrucât art. 476 alin. 2 NCPC, consacrând în mod expres caracterul devolutiv , prevede că în cazul în care apelul nu se motivează sau dacă motivarea apelului nu cuprinde motive sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă, deci nu pe baza unor motive de apel.

Sancţiunea pentru nemotivarea apelului este, aşadar, doar imposibilitatea apelantului de a invoca în apel motive noi, astfel că instanţa de apel nu va analiza calea de atac pe baza unor critici ale apelantului. (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 119/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >