Sancțiunea nerespectării termenelor judecătoreşti

1 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

În temeiul art. 185 C.proc.civ., decăderea intervine și pentru nerespectarea unui termen judecătoresc.

Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioară (art. 103 alin. 1 din vechiul C.proc.civ.) care făcea trimitere explicită la nerespectarea termenelor legale, art. 185 din noul C.proc.civ. prevede că atunci „când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului”.

Faţă de această modalitate de redactare a textului, care nu mai distinge în funcţie de natura termenului în discuţie, sancţiunea decăderii poate interveni și pentru nerespectarea termenelor judecătoreşti. (Curtea de Apel București, Secția a VI – a civilă, Decizia nr. 320 A din 15.02.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >