Sancțiuni mai aspre pentru nerespectarea unor dispoziții din Legea nr. 61/1991

23 februarie 2018 Noutati legislative

Guvernul a adoptat în ședința din 22 februarie 2018, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice, printre care și Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Potrivit completărilor pe care proiectul le aduce Legii nr. 61/1991:

1. Se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activități în
folosul comunității repetarea contravenției prevăzute la art.2 pct.1, într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, (este vorba de contravenția constând în săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și linistea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice);

2. De asemenea, se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activități în
folosul comunității repetarea contravenției prevăzute la art.2 pct. 25, într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte (este vorba de contravenția constând în tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă);

3. Se sancționează cu amendă de la 2000 la 3000 lei sau prestarea a 70 – 120 de ore de activități în folosul comunității repetarea contravenției prevăzute la art.2 pct. 26, într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, (este vorba de contravenția constând în tulburarea liniștii locatarilor intre orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00 de către orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau in sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinatate a acestora).

4. Se sancționează cu amendă de la 3000 la 6000 lei sau prestarea a 100 – 150 de ore de activități în folosul comunității, repetarea contravenției prevăzute la art.2 pct. 27, într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte (este vorba de contravenția constând în organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatura muzicală la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban);

5. Proiectul de act normativ introduce în Legea nr. 61/1991 și o infracțiune.

Citeste mai mult  Modificarea prevederilor privind stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni - propunere legislativă

Concret, după articolul 9 se introduce un nou articol, art.9^1, cu următorul cuprins:
”(1) Fapta persoanei care, după ce a fost avertizată, împiedică în mod nemijlocit organul de ordine publică de a-și îndeplini, în condițiile legii, obligații de serviciu referitoare la legitimarea, controlul corporal, al bagajelor și al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
(2) Avertizarea prevăzută la alin.(1) se face verbal, prin cuvintele: Acțiunea dumneavoastră este ilegală, continuarea acesteia atrage răspunderea penală, potrivit legii!
(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei care face obiectul măsurilor ce trebuie luate de către organul de ordine publică.”

Cuvinte cheie: >