Sancțiuni pentru prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal

21 decembrie 2016 Drept Contraventional

În luna noiembrie 2016 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a desfășurat la operatori de date cu caracter personal mai multe investigații din oficiu sau pe baza plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat sancțiuni contravenționale, anunță instituția într-un comunicat.

Situații în care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă de minim 5000 lei.

1. ERB Retail Services IFN S.A.

În mai multe cazuri, s-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 12 și art. 14 din Legea nr. 677/2001, întrucât ERB Retail Services IFN S.A. nu a dat curs cererilor persoanelor vizate (6 petiționari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea lor prealabilă, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 42.000 lei.

Citeste mai mult  Neacordarea priorității de trecere. Proces verbal de contravenție anulat

2. S.C. Hello Holidays S.R.L.

S.C. Hello Holidays S.R.L. a fost sancționată în temeiul art. 13 din Legea nr. 506/2004, pentru nerespectarea prevederilor art. 12 din această lege, referitoare la comunicări nesolicitate, întrucât a trimis în mod repetat către o adresă de e-mail comunicări comerciale prin mijloace de comunicații electronice (poșta electronică), fără obținerea în prealabil a consimțământului expres al persoanei vizate pentru a primi asemenea comunicări.

Pentru această faptă s-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei.

3. Alpha Bank S.A.

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

1. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Alpha Bank S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit fără să facă dovada înştiinţării prealabile a persoanelor vizate, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Citeste mai mult  Nulitatea procesului verbal emis de CNADNR pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Efectele deciziei pronunțate în recursul în interesul legii

2. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Alpha Bank SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 9.000 lei.

4. BCR Banca pentru Locuințe S.A.

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

1. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât BCR Banca pentru Locuințe S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, fără să facă dovada informării prealabile a persoanelor vizate, iar pentru raportările de date negative priviind obligațiile de plată scadente neefectuate a realizat înştiinţarea prealabilă a persoanelor vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, dar fără a furniza acestora, la data înştiinţării prealabile, şi informațiile prevăzute de art. 9 alin. (1), cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Citeste mai mult  Obligația vânzătorului de a informa consumatorul cu privire la datele tehnice ale produsului

2. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât BCR Banca pentru Locuințe S.A., a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 15.000 lei.

Cuvinte cheie: >