Sancțiuni pentru prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal

21 decembrie 2016 Drept Contraventional

În luna noiembrie 2016 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a desfășurat la operatori de date cu caracter personal mai multe investigații din oficiu sau pe baza plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat sancțiuni contravenționale, anunță instituția într-un comunicat.

Situații în care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă de minim 5000 lei.

1. ERB Retail Services IFN S.A.

În mai multe cazuri, s-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 12 și art. 14 din Legea nr. 677/2001, întrucât ERB Retail Services IFN S.A. nu a dat curs cererilor persoanelor vizate (6 petiționari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea lor prealabilă, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 42.000 lei.

Citeste mai mult  CCR. Dispoziții referitoare la contestarea sancțiunilor aplicate de inspectorii ISCIR, neconstituționale

2. S.C. Hello Holidays S.R.L.

S.C. Hello Holidays S.R.L. a fost sancționată în temeiul art. 13 din Legea nr. 506/2004, pentru nerespectarea prevederilor art. 12 din această lege, referitoare la comunicări nesolicitate, întrucât a trimis în mod repetat către o adresă de e-mail comunicări comerciale prin mijloace de comunicații electronice (poșta electronică), fără obținerea în prealabil a consimțământului expres al persoanei vizate pentru a primi asemenea comunicări.

Pentru această faptă s-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei.

3. Alpha Bank S.A.

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

1. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Alpha Bank S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit fără să facă dovada înştiinţării prealabile a persoanelor vizate, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Lipsa capacității procesuale de folosință a Poliției

2. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Alpha Bank SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 9.000 lei.

4. BCR Banca pentru Locuințe S.A.

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

1. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât BCR Banca pentru Locuințe S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, fără să facă dovada informării prealabile a persoanelor vizate, iar pentru raportările de date negative priviind obligațiile de plată scadente neefectuate a realizat înştiinţarea prealabilă a persoanelor vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, dar fără a furniza acestora, la data înştiinţării prealabile, şi informațiile prevăzute de art. 9 alin. (1), cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Citeste mai mult  Amenzi pentru cei care utilizează echipamente electronice fără marcaj CE

2. Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât BCR Banca pentru Locuințe S.A., a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 15.000 lei.

Cuvinte cheie: >