Sancțiuni sporite pentru persoanele juridice ce încalcă normele privind protecția mediului

16 octombrie 2015 Noutati legislative

Guvernul a aprobat, miercuri 14 octombrie 2015, un proiect de Lege prin care se transpun în legislația națională prevederi ale Directivei nr. 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și ale Directivei nr. 2009/123/CE de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare. Proiectul de Lege remediază situațiile legislative considerate de Comisia Europeană ca neconforme și preîntâmpină, astfel, declanșarea unei proceduri de infringement față de România, se menționează în comunicatul Guvernului.

Pentru adaptarea la exigențele Comisiei Europene, proiectul de act normativ operează o serie de modificări ale cadrului legislativ actual, dintre care menționăm:

– Se măresc sancțiunile pentru persoanele juridice pentru încălcarea normelor privind protecția mediului, prin sporirea cuantumului amenzii penale; pentru stabilirea acestor cuantumuri au fost folosite limitele orientative indicate de către Comisia Europeană.

– Soluția tehnică aleasă este aceea de sporire a sumei corespunzătoare unei zile-amendă, în funcție de care se stabilesc minimul și maximul amenzii aplicabile pentru persoana juridică în cazurile de poluare incriminate conform actelor normative europene; soluția este aplicată uniform, pentru asigurarea unui tratament egal pentru fapte similare. Potrivit proiectului de Lege , suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 și 25.000 de lei.

Citeste mai mult  Modificări ale normelor privind produsele din tutun vândute în UE

– Pentru remedierea situațiilor de suprapunere legislativă, semnalate de Comisia Europeană, se abrogă în întregime Legea nr. 101/2011, care grupa dispoziții penale din diverse sectoare de mediu. Abrogarea Legii nr. 101/2011 nu presupune nici o dezincriminare, toate dispozițiile care nu creau suprapuneri fiind preluate în cadrul altor acte normative existente.

– Dispozițiile penale ale Legii nr. 101/2011 sunt preluate în următoarele acte normative, prin modificarea acestora: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 106/1997 – Legea apelor.

 

Cuvinte cheie: >