Șase pași pentru a obține acordul judecătoriei ca să recuperați datoria

1 iunie 2019 Drept Civil

Pentru a recupera o creanță, creditorul ce deține un titlu executoriu (contract de împrumut autentificat, contract de credit, bilet la ordin, cec etc.) trebuie să facă dovada existenței creanței și să obțină de la o instanță judecătorească încuviințarea executării silite. Un avocat specializat în procedura executării silite și recuperări creanțe poate îndeplini ușor procedura, așa încât creditorul să își atingă scopul în timp optim, susțin avocații specializați în executări silite-recuperări creanțe ai societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Creditorul trebuie să știe că executarea silită se poate realiza în temeiul unui titlu executoriu și doar dacă este vorba de o creanță certă, lichidă și exigibilă. Iată cele șase etape care ar trebui să caracterizeze de regulă această procedură.

Depunerea cererii – primul pas ce trebuie făcut este depunerea cererii de executare silită la biroul executorului judecătoresc competent și deschiderea dosarului de executare. Executorul judecătoresc va solicita în termen de maxim 3 zile de la înregistrarea cererii încuviințarea executării de către instanța de executare. Dosarul înaintat instanței de către executor va conține o copie după cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea de deschidere a dosarului de executare pronuntață de executor și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Citeste mai mult  Revizuire. Condiţia privind existenţa contrarietăţii de hotărâri

Asigurați-vă că respectiva cerere îndeplinește toate condițiile cerute de lege – Pentru a nu vi se respinge solicitarea, trebuie să vă asigurați că sunt îndeplinite toate condițiile necesare, potrivit legii. Motivele de respingere a cererii pot fi: soluționarea este de competența altui organ de executare decât cel sesizat; hotărârea sau înscrisul prezentate nu constituie titlu executoriu; înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege; creanța nu este certă, lichidă și exigibilă; debitorul se bucură de imunitate de executare; titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită.

Alegerea instanței competente – Cererea de încuviinţare a executării silite trebuie să fie soluționată de instanța competență. Dacă cererea este soluţionată de o instanţă necompetentă, debitorul va putea contesta încheierea de încuviinţare a executării. În urma contestației, atât încheierea de încuviinţare, cât şi toate actele de executare devin nule. Executorul va trebui să solicite o nouă încuviinţare a executării silite de la instanţa de executare competentă.

Soluționarea cererii – procedura de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite este una necontencioasă, aceasta fiind soluționată în maximum 7 zile de la înregistrarea la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

Citeste mai mult  Mărturisire extrajudiciară a părţii în favoarea căreia curge prescripţia. Efecte asupra cursului prescripţiei

Încheierea executării silite – Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului. Aceasta va cuprinde, printre altele, si arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.
Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită.

Comunicarea titlului executoriu – După încuviințarea cererii, executorul va comunica debitorului o copie de pe încheierea pronunțată de instanță, împreună cu o copie a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație. Dacă titlul executoriu nu este comunicat debitorului, executarea poate fi anulată.

Citeste mai mult  S-a modificat Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Obținerea încuviințării executării silite este așadar o procedură destul de complexă, marcată de termene limită clar stabilite de lege. Tocmai pentru a respecta acest calendar strict, este bine să angajați un avocat specializat în executări silite și recuperări creanțe, care să vă asiste și reprezinte în efectuarea tuturor diligențelor.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat clienți în obținerea încuviințării judecătorești, cât și în executarea de imobile, prin scoaterea acestora la licitație. De asemenea, societatea a reprezentat clienți firme de leasing în recuperarea creanțelor prin executare silită, pe tot teritoriul țării, dar și clienți care au contestat diverse executari silite. “Unele dintre cele mai dificile cazuri sunt executările silite ce au ca obiect vehicule, întrucât există multe cazuri în care debitorii le ascund în parcările de la subsolul blocurilor sau al clădirilor, pentru a nu fi identificate de executor”, a spus Radu Pavel, avocat coordonator al Pavel, Mărgărit și Asociații.

Cuvinte cheie: > > > > >