Schema Contractelor pentru Diferență se lansează în România

 • ***Autor: Mihaela Nyerges, Managing Partner în cadrul Nyerges & Asociații***

Cu mică întârziere față de calendarul anunțat la finalul anului trecut, Ministerul Energiei a publicat spre consultare publică mult așteptatul proiect de Hotărâre de Guvern privind schema de sprijin prin Contractele pentru Diferență (CfD). Totodată, a fost publicată și o notă informativă pentru ofertanți (Nota Informativă) care sumarizează principiile de bază ale schemei și etapele principale ale procedurii.

Schema de sprijin, inspirată de modelul britanic, va fi aplicabilă proiectelor eoliene onshore și proiectelor fotovoltaice noi, cu o capacitate totală de 5000 MW, și va fi împărțită în două licitații, (i) o primă licitație va avea loc în 2023 pentru 2000 MW și (ii) o a doua licitație va avea loc în 2025 pentru 3000 MW, fiecare licitație fiind împărțită în mod egal între cele două tehnologii.
Implementarea schemei este condiționată de adoptarea unui pachet de reglementări și de obținerea aprobării Uniunii Europene. Cu toate acestea, calendarul pentru licitația din 2023 este unul foarte ambițios, care are ca obiectiv semnarea contractelor CfD până la finalul acestui an.

Calendarul estimativ anunțat de Ministerul Energiei implică următoarele etape și termene:

 • lansarea Ordinului de Inițiere a Licitației: în termen de 2-4 săptămâni
 • două runde de clarificări ale ofertanților: Septembrie – Octombrie 2023
 • termenul limită pentru depunerea ofertelor: 13 – 17 Noiembrie 2023
 • semnarea contractelor CfD: 25 – 29 Decembrie 2023

Criteriile de eligibilitate ale proiectului

Criteriile de eligibilitate ale proiectelor vor fi prevăzute în Ordinul de Inițiere a Licitației. Cu toate acestea, pe baza informațiilor din Nota Informativă, următoarele criterii sunt avute în vedere:

 • capacitatea proiectelor trebuie să fie de minim 5 MW; capacitatea maximă va fi stabilită în Ordinul de Inițiere a Licitației; având în vedere capacitatea totală de 1000 MW permisă pentru fiecare tehnologie în cadrul primei licitații, ne așteptăm la o capacitate maximă redusă, pentru a permite participarea în schemă a câtor mai multe proiecte;
 • ATR-ul trebuie să fi fost deja obținut și să prevada o dată de conectare nu mai târziu de Decembrie 2026;
 • având în vedere informațiile anterioare anunțate de minister, estimăm că proiectele cu capacități de stocare “behind the meter” nu sunt eligibile;
 • proiectele care beneficiază de alte scheme de sprijin (de exemplu, prin Planul Național de Redresare și Reziliență sau Fondul de Modernizare care urmează de asemenea să fie lansat în curând) nu vor fi eligibile; prin urmare, investitorii vor trebui să aleagă între cele 2 scheme;
 • proiectele pentru care au fost încheiate contracte EPC sau contracte de furnizare de echipamente sunt eligibile în măsura în care aceste contracte au fost încheiate după data de 20 iulie 2022.
Citeste mai mult  Noi reglementări privind descalificarea sportivilor în caz de dopaj

O schimbare binevenită este faptul că deținerea autorizației de înființare nu se regăsește printre criteriile de eligibilitate a proiectelor, cum era avut în vedere anterior de către Ministerul Energiei.

Criteriile de selecție a ofertanților

Criteriile de selecție nu sunt încă disponibile și vor fi prevăzute în Ordinul de Inițiere a Licitației.
Având în vedere criteriile anunțate anterior de minister, selecția se va face exclusiv pe baza prețului de exercitare oferit. În cazul ofertelor egale, departajarea ofertanților se va face pe baza următoarelor criterii:

 • capacitatea oferită (capacitatea cea mai mare fiind preferată);
 • data țintă pentru punerea în funcțiune (data cea mai apropiată fiind preferată);
 • data de depunere a cererii (data cea mai apropiată fiind preferată);
 • tragere la sorți.

Condiții financiare

Au fost aduse câteva modificări condițiilor financiare anunțate anterior, principalele coordonate fiind următoarele:

 • prețul de exercitare va fi ofertat ca un preț exprimat în euro/MWh; anterior, Ministerul Energiei avea în vedere un preț de exercitare exprimat în lei;
 • prețul de exercitare nu poate depăși prețul de exercitare maxim care va fi stabilit în Ordinul de Inițiere a Licitației;
 • prețul de referință va fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare pentru tehnologia respectivă și va fi calculat pe baza unei metodologii care urmează să fie aprobată de ANRE;
 • foarte important de menționat este faptul că beneficiarii schemei nu vor primi plăți CfD pentru intervalele de timp în care prețul de referință a pieței este negativ; această restricție afectează semnificativ stabilitatea și bancabilitatea contractului, cu atât mai mult cu cât au fost deja înregistrate pe piață în acest an prețuri negative și așteptările sunt ca astfel de situații să devină tot mai frecvente odată cu punerea în funcțiune de noi capacități de producere;
 • prețul de exercitare va fi indexat annual pe baza indicelui prețurilor de consum din zona euro;
 • plățile CfD vor fi calculate în euro și plătite în lei, folosind media lunară a cursurilor de schimb zilnice publicate de Banca Națională a României;
 • plățile CfD vor fi efectuate de la data la care ofertantul obține toate licențele, avizele și autorizațiile necesare pentru punere în funcțiune și operare și cel puțin 80% din capacitatea preconizată este pusă în funcțiune;
 • va fi necesară depunerea unor garanții de participare și de bună execuție; valoarea acestora nu este încă cunoscută și va fi prevăzută în Ordinul de Inițiere a Licitației.
Citeste mai mult  Curtea de Apel București a suspendat definitiv o serie de decizii de înregistrare din oficiu de sedii permanente şi sedii fixe în lipsa desfășurării unor inspecții fiscale sau audierii contribuabililor nerezidenți

Vânzarea de energie electrică

Beneficiarii CfD pot să vândă energie electrică pe baza propriei strategii comerciale (de exemplu, piețele OPCOM, PPA-uri).

Termene contractuale

Durata contractului CfD este de 15 ani, aspect pozitiv din perspectiva bancabilității acestora.

Data țintă de punere în funcțiune (Data Țintă) a proiectului trebuie să intervină anterior Decembrie 2026. În ciuda unei contradicții între versiunea română și cea engleză a Notei Informative, în cazul în care beneficiarul CfD înregistrează întârzieri în punerea în funcțiune a proiectului de până la 24 de luni, durata contractului CfD va fi redusă cu această perioadă. Dacă, însă, întârzierea depășește 24 de luni, contractul CfD va fi reziliat, iar garanția de bună execuție va fi executată.

Finanțarea schemei CfD

Finanțarea schemei CfD se va realiza atât prin Fondul pentru Modernizare (sub rezerva aprobării de către Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare), cât și printr-o contribuție ce va fi plătită de consumatorii finali (similar cu contribuția pentru certificate verzi). Contribuția va fi implementată începând cu 1 ianuarie 2024.
Nu sunt disponibile încă detalii privind ponderea acestor două surse de finanțare în bugetul final al schemei sau modalitatea de calcul al acestei taxe, astfel că nu este disponibilă nicio informație cu privire la impactul financiar estimat asupra consumatorilor finali.

Citeste mai mult  Cerere de reexaminare asupra Legii privind introducerea sistemelor moderne de plată

Concluzii

MihaelaNyerges_NRG^0PartnersSchema CfD este un mecanism de suport mult așteptat, care beneficiază de un interes major din partea investitorilor în proiecte de energie regenerabilă și din partea băncilor finanțatoare. El poate contribui semnificativ în procesul de finanțare de noi capacități de producere, în condițiile în care băncile privesc cu mare interes dar și cu mare prudență sectorul energetic, iar piața de PPA-uri înregistrează o lichiditate scăzută.
Schema CfD este benefică și pentru statul roman, având în vedere că schemele CfD tind să scadă costurile de sprijin al tehnologiilor de producere a energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon față de alte tipuri de scheme de suport, cum ar fi certificatele verzi sau schemele de tip “feed-in”, datorită competiției în stabilirea prețului de executare și a riscului financiar mai redus pentru beneficiar.
Cu toate acestea, termenii și condițiile contractelor CfD și prevederile actelor normative care vor fi adoptate sunt foarte importante în evaluarea implicațiilor legale și financiare pentru beneficiarii schemei.

Nyerges & Asociații este o firmă de avocatură fondată de profesioniști cu o vastă experiență de peste două decenii în cadrul unor firme de avocatură de prim rang. Portofoliul de competențe include domenii cheie precum Fuziuni și Achiziții, Energie și Resurse Naturale, Drept Imobiliar și Urbanism, Construcții, Drept Financiar-Bancar, Drept Corporativ și Comercial, precum și Finanțare din Fonduri Europene. Echipa Nyerges & Asociații  îmbină standarde profesionale ridicate și experiență acumulate în firme de avocatură notabile, atât la nivel național, cât și international cu flexibilitatea unei firme de avocatură de tip boutique. 

Cuvinte cheie: >