Schimb de informații fiscale privind întreprinderile multinaționale

16 martie 2016 Business

La 8 martie 2016, Consiliul UE a convenit asupra poziției sale, în așteptarea avizului Parlamentului European, cu privire la schimbul de informații fiscale privind activitățile întreprinderilor multinaționale.

Directiva va pune în aplicare, la nivelul UE, o recomandare a OCDE care impune întreprinderilor multinaționale să raporteze informații fiscale, detaliate pe fiecare țară în parte, și care impune autorităților fiscale naționale să facă schimb de astfel de informații în mod automat.

Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale reprezintă primul element al unui pachet de propuneri emis de Comisie în ianuarie 2016 pentru consolidarea normelor UE care vizează prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor.Pachetul este elaborat pe baza recomandărilor aprobate de OCDE în toamna anului 2015 privind abordarea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS) la nivelul întreprinderilor. Directiva va transpune recomandarea OCDE cu privire la raportarea pentru fiecare țară în parte (acțiunea 13 din BEPS) într-un instrument al UE cu forță juridică obligatorie. Acesta acoperă întreprinderile multinaționale cu un venit consolidat total la nivel de grup de cel puțin 750 de milioane EUR.

Citeste mai mult  Încălcarea prevederilor statutare referitoare la numirea directorului general. Efecte

Deși doar 10-15% din grupurile de întreprinderi multinaționale ar fi vizate, acestea sunt grupurile care dețin 90% din cifra de afaceri a întreprinderilor.

Planificarea fiscală a întreprinderilor multinaționale a devenit mai complexă în ultimii ani, transferând profiturile impozabile către statele cu regimuri fiscale avantajoase. O planificare fiscală agresivă poate exploata detaliile tehnice ale unui regim fiscal sau neconcordanțele dintre două sau mai multe regimuri fiscale pentru a reduce sau a evita datoriile fiscale.

Informațiile de raportat

  • proiectul de directivă urmărește să stimuleze întreprinderile multinaționale să își plătească impozitele în țara în care se obțin profituri. Printre informațiile care trebuie raportate, pentru fiecare țară în parte, se numără veniturile, profiturile, impozitele plătite, capitalul, rezultatele, imobilizările corporale și numărul de angajați.
  • în temeiul directivei, o întreprindere multinațională va fi obligată să prezinte raportul pentru fiecare țară în parte autorităților fiscale din statul membru în care își are rezidența fiscală, începând deja cu exercițiul financiar 2016.
  • în cazul în care societatea-mamă a grupului nu își are rezidența fiscală în UE și nu prezintă un raport, va face acest lucru prin intermediul filialelor sale din UE. Această „raportare secundară” va fi obligatorie începând cu exercițiul financiar 2017 și va fi opțională în 2016.
Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: A fost stabilita Procedura constatarii si sanctionarii incalcarii GDPR. Legea nationala privind protectia datelor a fost abrogata in mod oficial

Schimbul de informații

Autoritățile fiscale vor trebui să facă schimb de rapoarte în mod automat, astfel încât să poată fi evaluate riscurile de evaziune fiscală aferente prețurilor de transfer (prețul de transfer este prețul plătit pentru produsele și serviciile care fac obiectul unui schimb între entitățile care alcătuiesc un grup corporativ). În acest scop, directiva se va baza pe cadrul existent al UE pentru schimbul automat între autoritățile fiscale, instituit prin Directiva 2011/16/UE. Va fi folosită actuala rețea comună de comunicații, economisindu-se astfel costurile de punere în aplicare.

Directiva va stabili termenele prezentării rapoartelor după cum urmează: 12 luni după exercițiul financiar și încă trei luni pentru schimbul automat.

Directiva va asigura punerea în aplicare armonizată a recomandării OCDE privind raportarea pentru fiecare țară în parte, inclusiv de către cele 7 state membre ale UE care nu sunt membre ale OCDE.

Consiliul va adopta directiva de îndată ce Parlamentul European își va da avizul și rezervele parlamentare naționale vor fi retrase, iar textul va fi finalizat în toate versiunile lingvistice.

Cuvinte cheie: >