Schimbarea sediului persoanei juridice. Inopozabilitate fata de terti

18 iunie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

„Schimbarea sediului unei societati comerciale nu este opozabila tertilor comercianti prin anuntarea Oficiului Registrului Comertului, printr-o adresa ce nu are relevanta juridica, deoarece in acest caz exista un regim juridic special, reglementat de Legea nr. 26/1990 republicata, privind registrul comertului (…) procedura de inscriere mentiuni in fata judecatorului-delegat de la Oficiul Registrului Comertului pentru opozabilitate fata de tertii comercianti.” (Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de contencios administrattiv si fiscal, Decizia nr. 1058/2009 – JURINDEX20104210384)

Cuvinte cheie: > > > >