Se completează situațiile de excludere a asociatului prevăzute de Legea nr. 31/1990 cu prevederile art. 1928 Cod civil?

11 februarie 2021 Business Drept Civil

Curtea de Apel Oradea a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotarari prealabile în vederea dezlegării urmăatoarei chestiuni de drept: Dacă situațiile de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 se completează cu prevederile art. 1928 Cod civil?

În speță, reclamantele au solicitat excluderea din societate a asociatului X și redistribuirea părților sociale ale acestuia, cu motivarea că între cei doi asociați ai societății au intervenit neînțelegeri care periclitează bunul mers al societății, iar pârâtul prin atitudinea și faptele sale a încercat să impiedice desfășurarea activității societății, societatea fiind în imposibilitate să-și desfășoare activitatea. În drept au fost invocate prevederile art. 80 și art. 222 lit. d din Legea nr. 31/1990 și art. 1904 și art. 1928 Cod civil. Instanța de fond a admis acțiunea, iar pârâtul a formulat apel prin care a arătat, printre altele, că înțelege să supună instanței de control judiciar incidența sau nu în speță a dispozițiilor art. 1928 Cod civil, susținând inaplicabilitatea normei generale raportat la norma specială din Legea 31/1990.

Citeste mai mult  Mijloacele de proba in procesul civil. Inregistrarea audio realizata fara acordul partilor

Cu privire la această chestiune de drept, Curtea de Apel Oradea notează următoarele:

Art. 1928 este inserat în Codul civil în secțiunea a 2-a, intitulată Societatea simplă, din capitolul VII titlul IX, fiind aplicabil excluderilor asociaților din societatea simplă.

Este adevărat că potrivit prevederilor art. 1887 alin. 1 Cod civil capitolul VII al titlului IX constituie dreptul comun în materia societăților și că potrivit art. 291 din Legea nr. 31/1990, prevederile acestei legi se completează cu dispozițiile Codului civil, însă în opinia instanței, dispozițiile Codul civil se pot aplica în materia societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 doar în măsura în care legea specială nu ar reglementa anumite aspecte și, în aceste condiții, ar fi aplicabile normele dreptului comun în materie.

Or, prin dispozițiile art. 222, Legea nr. 31/1990 reglementează cazurile de excludere ale asociatului din societatea cu răspundere limitată, iar în concursul dintre norma generală și cea specială, urmează a primi eficiență norma specială, conform principiului specialia generalibus derogant.

Împrejurarea că legea specială este anterioară Codului civil nu prezintă relevanță având în vedere că potrivit art. 138 din Legea nr. 71/2011 Societățile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora.

În concluzie, pentru argumentele expuse, instanța de apel apreciază că situațiile de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 nu se completează cu prevederile art. 1928 Cod civil.

Citeste mai mult  Procedura ordonanței președințiale. Note din doctrină și jurisprudență

Termenul de soluționare a sesizării este: 10.05.2021.

Cuvinte cheie: > >