Group 1

Sechestru asigurător. Condiții de înființare atunci când creanța nu este exigibilă

17 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În ce priveşte lipsa caracterului exigibil, cert sau lichid al creanţei, acesta nu poate constitui un motiv care să ducă la respingerea cererii creditorului, întrucât în conformitate cu art. 952 alin. 3 Cod proc. civ. [devenit art. 953], temei de drept reţinut de prima instanţă ca incident cu ocazia analizării pretenţiei dedusă judecăţii, sechestrul asigurător poate fi încuviinţat chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilă, în cazurile menţionate în conţinutul acestei prevederi legale.

Curtea apreciază că raportat şi la probaţiunea administrată în apel – declaraţiile de avere ale debitorului pe anii 2011-2014 – din conţinutul căreia reiese că debitorul a stabilit în mod unilateral termenul scadenţei datoriei către creditorul I.A. anul 2042, în condiţiile în care nu există stipulat în contractul de împrumut încheiat de părţi un astfel de termen, în cauză este întrunită condiţia prev. de art. 952 alin. 3 Cod proc. civ., de existenţă a pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire.

Aceasta, în condiţiile în care în prezent creditorul are vârsta de 77 de ani, astfel cum rezultă din CNP menţionat în conţinutul actului de sesizare a instanţei, iar stabilirea unilaterală a termenului scadenţei împrumutului ca fiind anul 2042, poate fi apreciată în mod rezonabil ca o intenţie a debitorului de a se sustrage de la urmărire (în concret, de la
restituirea împrumutului datorat creditorului). [Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 638/A din 9 aprilie 2015, www.curteadeapelcluj.ro]

Cuvinte cheie: > >