Senat: Codul de procedură penală, modificat

13 iunie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 13 iunie 2018, Senatul a adoptat o propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi a Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește prezumția de nevinovăție, conform textului adoptat de Senat, ”în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații direct sau indirect, provenind de la autorități publice referitoare la faptele și persoanele ce fa obiectul acestor proceduri și nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca și cum acestea ar fi condamnate.

În cursul urmăririi penale și al judecății, organele de urmărire penală sau instanța de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfășoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii și aflării adevărului în cauză.

În cursul procesului penal este interzisă prezentarea publică a persoanele suspectate de săvârșirea unor infracțiuni purtând cătușe sau alte mijloace de imobilizare sau afectate de alte modalități de natură a induce percepția publică că acestea ar fi vinovate de săvârșirea unor infracțiuni.”

Referitor la dreptul la apărare, ”organele de urmărire penală și instanțele de judecată sunt obligate să asigure subiecților procesuali principali și avocatului timpul necesar pregătirii apărării care nu poate fi mai mic de 3 zile,cu excepția luării sau judecării măsurilor preventive când termenul nu poate fi mai mic de 6 ore și înlesnirile necesare pregătirii apărării prin punerea la dispoziție și comunicarea întregului material de urmărire penală în formă electronică. Încălcarea drepturilor prevăzute (…) se sancționează cu nulitatea absolută a actelor efectuate cu nesocotirea acestora.”

De asemenea, amendamentele adoptate de senatori prevăd eliminarea camerei preliminare.

Citeste mai mult  Modificarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: > > >