Group 1

Senat: Hărțuirea, în public și în privat, sancționată contravențional

23 aprilie 2018 Noutati legislative

Luni, 23 aprilie 2018, Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, potrivit căreia vor fi interzise și sancționate contravențional cu amendă de la 3.000 de lei la 100.000 de lei practicile de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică, săvârșite atât în public cât și în privat.

Concret, potrivit propunerii, la art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se va introduce un nou alineat cu următorul conținut: ”Este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public cât și în privat.”

Potrivit Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
– prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
– prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
– prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.

Competența de a constata faptele de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică revine polițiștilor din cadrul MAI.

Citeste mai mult  Acte normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 11 noiembrie 2015

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: > >