Senat: Suma pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor, plafonată

26 februarie 2018 Noutati legislative

Senatul a adoptat luni, 26 februarie 2018, o propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit căreia cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.

Aceste dispoziții ar urma să se aplice indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației.

Debitorul cedat care are calitate de consumator se va putea elibera de datorie plătind cesionarului dublul prețului pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare.

Pentru echilibrarea riscurilor contractului, dispozițiile documentului ar urma să se aplice și contractelor de credit aflate în derulare la data intrării sale în vigoare.

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: >