Senatul a adoptat proiectul de Lege privind ordinul european de protecție

9 martie 2016 Noutati legislative

Proiectul de lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost adoptat luni, 7 martie 2016, de Senat, ca primă Cameră sesizată. Proiectul a fost aprobat de Guvern în ședința din 10 februarie 2016, (detalii AICI).

Ordinul european de protecţie reprezintă o decizie adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă, a unui stat membru, în legătură cu o măsură de protecţie, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru dispune măsura sau măsurile corespunzătoare în temeiul propriei legislaţii naţionale în vederea continuării asigurării protecţiei persoanei protejate.

Ordinul european de protecţie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate, dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  • persoana protejată locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedința într-un alt stat membru din UE, căruia i se solicită recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie;
  • persoana protejată are calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal aflat în curs de desfăşurare sau în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare sau de amânare a aplicării pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vătămate, beneficiar al uneia dintre măsurile dispuse de instanţă;
  • persoana care reprezintă un pericol are calitatea de inculpat, condamnat, sau persoană faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei în cadrul procesului penal în cauză, iar împotriva sa a fost dispusă cel puţin o măsură precum interdicţia deplasării în locuri anume stabilite, interdicţia de a reveni în locuinţa familiei, interdicţia de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde persoana vătămată desfăşoară activităţi sociale, interdicţia de a comunica cu persoana vătămată sau membrii familiei acesteia;
  • emiterea ordinului european de protecţie este necesară pentru înlăturarea unui pericol la care este sau va fi expusă persoana protejată.
Citeste mai mult  Oficial: Ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată

Autoritatea competentă în România pentru emiterea ordinului european de protecție este organul judiciar pe rolul căruia se află cauza în care s-a dispus măsura de protecție pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecție.

Ordinul european de protecție poate fi emis pentru durata în care persoana protejată se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene altul decât cel emitent, fără însă a depăși durata pentru care a fost dispusă măsura care a stat la baza emiterii acestuia.

În situația în care România este stat de executare a unui ordin de protecție european emis de către un alt stat membru al Uniunii Europene, autoritatea competentă pentru recunoașterea ordinului, dispunerea măsurilor pentru executarea lui și dispunerea înlocuirii sau încetării acestor măsuri este tribunalul în a cărui circumscripție locuiește sau va locui ori și-a stabilit sau urmează să-și stabilească domiciliul sau reședința persoana protejată.
Atunci când România este stat de executare a unui ordin european de protecție, respectivul ordin se va primi în limba română, iar dacă este stat emitent, ordinul va fi transmis în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului de executare a respectivului ordin ori într-o altă limbă oficială pe care statul respectiva a declarat că o acceptă.

Citeste mai mult  Proiectul de modificare a Legii Avocaturii a fost retrimis la Comisia Juridică

Cheltuielile pe care le implică derularea procedurilor reglementate de această lege sunt suportate de către România dacă acestea au fost efectuate exclusiv pe teritoriul statului român.

Textul integral al proiectului de lege poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > >