Sesizarea Curții Constituționale în procedura de cameră preliminară

29 septembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Admisibilitatea sesizării Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate privind norma de incriminare a unei fapte ca infracțiune în procedura de cameră preliminară – motiv de divergență între judecătorii Tribunalului Bacău

Opinia majoritară a fost în sensul că o astfel de cerere este admisibilă.

”Cercetând cererea inculpatului AA având ca obiect sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art.337 C.pen. raportat la prevederile art. 20 și art. 21 din Constituție, prin prisma condițiilor de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. 1, 2 și 3 din Legea 47/1992, instanța de apel reține următoarele:

Se constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată în fața unei instanțe de către o parte din proces, respectiv inculpatul AA.

Prin excepțiile invocate, vizând dispozițiile cuprinse în art.337 din Codul penal, instanța constată că se pune în discuție constituționalitatea unor dispoziții din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, act normativ ce îndeplinesc condiția unui act de reglementare primară, care nu a fost abrogat nici expres și nici tacit, fiind în vigoare la data sesizării instanței.

Prevederile art.337 din Codul penal nu au fost constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale.

Instanța constată că art.337 din Codul penal are legătură cu soluționarea prezentei cauze, în condițiile în care acest text de lege vizează infracțiunea pentru care inculpatul AA a fost trimis în judecată.

Citeste mai mult  ÎCCJ. În cazul evaziunii fiscale, efectele achitării prejudiciului de către unul dintre participanții la infracțiune nu se răsfrâng și asupra celorlalți

Instanța reține că inculpatul a invocat excepția de neconstituționalitate a art.337 din Codul penal prin raportare la norme constituționale. Astfel, inculpatul a ridicat excepția de neconstituționalitate a art.337 din Codul penal prin raportare la prevederile art. 20 și art. 21 din Constituție.

Având în vedere prevederile art. 29 alin. 1 – alin. 3 din Legea nr. 47/1992, instanța constată că cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de inculpatul AA cu privire la art.337 din Codul penal este admisibilă.”

Opinia separată a fost în sensul că ”în procedura camerei preliminare pot fi invocate excepții de neconstituționalitate doar cu privire la dispozițiile ce reglementează această instituție procesual penală – art. 342-348 cod pr. penală. Nu se poate solicita sesizarea Curții Constituționale cu excepții de neconstituționalitate ce privesc norma de incriminare a unei fapte ca infracțiune în procedura de cameră preliminară. Inculpatul a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ce reglementează infracțiunea prev. de art. 337 cod penal.

Observând practica judiciară în curs de consolidare în materia procedurii de cameră preliminară, se poate constata că, în cadrul soluționării cererilor și excepțiilor ridicate de inculpat, judecătorul de cameră preliminară a fost învestit și cu rezolvarea unor cereri de sesizare a Curții Constituționale cu excepții de neconstituționalitate a unor prevederi legale.

Citeste mai mult  Camera preliminară. Provocarea inculpatului de către denunțător

În efectuarea unui asemenea examen, judecătorul de cameră preliminară trebuie să aibă în vedere condițiile ce se cer a fi îndeplinite pentru a se proceda la sesizarea Curții Constituționale, așa încât, în situațiile în care s-a invocat neconstituționalitatea unor dispoziții legale de incriminare, pe motivul că s-ar încălca principiul de a nu se autoincrimina consacrat prin legea fundamentală, trebuie ținut seama de exigențele de admisibilitate a cererii, în principal, de necesitatea respectării art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Curții Constituționale în raport cu cadrul procesual și stadiul concret în care se aflau cauzele.

Enunțând cerințele de admisibilitate, așa cum sunt prevăzute în art.29 alin. 1-3 din Legea nr. 47/1992, consider că în camera preliminară asemenea excepții de neconstituționalitate care vizează legalitatea textului incriminator nu prezintă legătura indisolubilă cu soluționarea cauzei.

Legătura cu soluționarea cauzei privește incidența dispoziției legale a cărei neconstituționalitate se cere a fi constatată în privința soluției ce se va pronunța în procesul penal aflat pe rolul instanței de judecată.

Citeste mai mult  Procedura abreviată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii

Altfel spus, decizia Curții Constituționale în soluționarea excepției trebuie să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul penal, ceea ce presupune și implică existența unei legături indirecte între norma contestată și soluția ce se va da în cauza respectivă pe fond.

Or, ținând cont de cadrul procesual existent, de obiectul camerei preliminare, excepția de neconstituționalitate invocată de inculpat nu prezintă conexiune cu specificul camerei preliminare, în care se verifică aspectele de legalitate, și nu întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată ori vinovăția acestuia.

Față de aceste motive, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337 cod penal (infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice) nu poate fi invocată în cadrul procedurii de cameră preliminară și ca atare nu se poate sesiza Curtea Constituțională de către judecătorul de cameră preliminară cu pronunțarea asupra unei excepții ce excede obiectul camerei preliminare.”

Decizia nr. 3/A/20 septembrie 2017 a Tribunalului Bacău ppoate fi consultată integral www.rolii.ro

Cuvinte cheie: > >