Simplificarea achizițiilor publice

Noul „Document unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document – ESPD) a fost adoptat în data de 5 ianuarie 2016, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile interesate în a câștiga un contract de achiziții publice, în special IMM-uri.

ESPD va permite tuturor companiilor să transmită electronic o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte documentele justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea ESPD, este în curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre.

Simplificarea procedurilor de licitație este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei achizițiilor publice, ce va intra în vigoare la data de 18 aprilie 2016.

Cuvinte cheie: >