Simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE

18 februarie 2019 Noutati legislative UE

Din 16 februarie 2019, se aplică în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine.

În temeiul noului regulament, ștampila pentru a demonstra că documentele oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu mai sunt necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. Potrivit noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial.

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice:

 • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității;
 • regulamentul suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor;
 • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI).
Citeste mai mult  UE adoptă norme menite să garanteze asistența judiciară în cadrul proceselor penale

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la:

 • naștere
 • faptul că o persoană este în viață
 • deces
 • nume
 • căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă
 • divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei
 • parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat
 • filiație
 • adopție
 • domiciliu și/sau reședință
 • cetățenie
 • absența cazierului judiciar și
 • dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Regulamentul introduce formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale privind:

 • nașterea
 • faptul că o persoană este în viață
 • decesul
 • căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă
 • parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat
 • domiciliul și/sau reședința și
 • absența cazierului judiciar.
Citeste mai mult  Parlamentul german a aprobat căsătoriile între persoane de același sex

Nu toate formularele standardizate sunt emise în toate statele membre. Cetățenii pot verifica ce formulare sunt emise în țara lor de origine pe portalul e-justiție.

Regulamentul privind documentele oficiale poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > > > >