Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, reformat

9 aprilie 2019 UE

UE introduce noi norme pentru a îmbunătăți modul în care statele membre fac schimb de informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe. Sistemul european reformat de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) va include de acum o bază de date centralizată cu informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (așa-numitul sistem ECRIS-TCN).

Consiliul UE a adoptat marți, 9 aprilie 2019, în mod formal pachetul ECRIS, care este alcătuit dintr-un regulament și o directivă.

Regulamentul stabilește normele pentru crearea sistemului centralizat și specifică datele care urmează să fie incluse, precum și drepturile de acces. Sistemul centralizat va include date necesare pentru identificarea unei persoane și va cuprinde informații referitoare la resortisanți ai țărilor terțe, dar și la persoane care sunt resortisanți atât ai UE, cât și ai țărilor terțe. Informațiile privind condamnarea însăși pot fi în continuare obținute doar din statul membru de condamnare.

Regulamentul stabilește de asemenea repartizarea responsabilităților între statele membre și eu-LISA, agenția însărcinată cu dezvoltarea și funcționarea sistemului.

Citeste mai mult  CJUE. Dreptul Uniunii nu împiedică, în principiu, un stat membru să se opună, în anumite împrejurări, unor concedieri colective, în interesul protecției lucrătorilor și a ocupării forței de muncă

După cum se arată în regulament, Comisia este cea care va defini data la care sistemul ECRIS-TCN va deveni operațional, după finalizarea de către statele membre și eu-LISA a pregătirilor inițiale.

„Pachetul” ECRIS este alcătuit dintr-un regulament, care stabilește un sistem centralizat de identificare a statului sau statelor membre care pot deține informații despre condamnări privind un resortisant al unei țări terțe, și o directivă, care modifică actuala decizie-cadru privind ECRIS pentru a ține cont de acest nou sistem centralizat de informații privind resortisanți ai țărilor terțe.

ECRIS a fost înființat în 2012. El permite schimbul eficient de informații între statele membre cu privire la condamnări penale din UE. În prezent, majoritatea informațiilor care fac obiectul schimburilor se referă la cetățeni ai UE, iar sistemul funcționează în mod descentralizat, fiecare stat membru stocând informații privind resortisanții lor. Deși schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS este deja posibil, pentru moment nu există nicio procedură sau mecanism comun la nivel european care să permită efectuarea acestui schimb într-un mod eficace. În temeiul normelor actuale, informațiile privind condamnări în UE ale unor resortisanți ai țărilor terțe nu sunt regrupate în statul membru de cetățenie, ca în cazul resortisanților UE, ci doar sunt stocate în statele membre în care s-au pronunțat condamnările. Prin urmare, o imagine completă a antecedentelor penale ale unui resortisant al unei țări terțe poate fi obținută doar prin solicitarea de informații din partea tuturor statelor membre.

Cuvinte cheie: >