Group 1

Societate în insolvență. Consecințele necitării administratorului judiciar

Întrucât după intrarea în procedura insolvenţei societăţile comerciale nu mai pot sta în judecată decât prin administratorul/lichidatorul judiciar, conform Legii nr. 85/2006, act normativ special, derogatoriu de la dreptul comun, citarea în cauză a acestuia nu este doar o chestiune de reprezentare, ci de îndeplinire a procedurii de citare cu partea aflată într-o atare procedură specială. În lipsa citării în cauză a administratorului/lichidatorului judiciar este încălcată exigenţa fundamentală a contradictorialităţii procesului civil, exigenţă ce impune instanţei, cu titlu imperativ, interdicţia de a dispune vreo măsură înainte ca aceasta să fie pusă în discuţia părţilor legal citate şi, prin urmare, şi dreptul la apărare şi la un proces efectiv. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3416 din 5 noiembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >