Group 1

Societatea de asigurare „Astra” va intra in faliment. Cererile de despăgubire vor fi acoperite de Fondul de Garantare a Asiguraților

27 august 2015 Business

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a analizat în ședința din 26 august 2015 situația Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA pe baza unui raport înaintat de administratorul special KPMG Advisory privind stadiul planului de redresare financiară și opțiunile existente în urma eșuării procesului de majorare a capitalului social, informează ASF.

Potrivit concluziilor raportului, sunt întrunite toate cele trei condiții legale (conform art. 5, pct. 31 din Legea nr. 85/2014) care definesc starea de insolvență:
– Incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;
– Scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță;
– Imposibilitatea restabilirii situației financiare a societății de asigurare-reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară.

La 30 iunie 2015, Astra înregistra o marjă de solvabilitate disponibilă negativă de circa 871 mil. lei, un coeficient de lichiditate de 0,03 și un necesar de capital de aproximativ 968 mil. lei.

În urma analizei și pe baza concluziilor raportului KPMG, Consiliul ASF a adoptat următoarele decizii:
– Închiderea procedurii de redresare financiară a societății Astra;
– Revocarea și încetarea atribuțiilor de administrator special ale KPMG Advisory;
– Retragerea autorizației de funcționare a societății Astra;
– Constatarea stării de insolvență a societății Astra și solicitarea intrării în procedura de faliment.

Citeste mai mult  Telefonia mobila - cel mai reclamat serviciu la ANCOM

Conform mandatului statutar, principala preocupare a ASF în perioada următoare va fi protejarea intereselor clienților societății Astra, în strânsă cooperare cu Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), și menținerea stabilității sistemului de asigurări.

FGA este, începând din 27.07.2015, persoană juridică de drept public și are drept misiune protejarea asiguraților în cazul în care o societate de asigurare intră în stare de insolvabilitate. Pe baza evaluării mai multor scenarii, Consiliul ASF a constatat că Fondul are capacitatea de a acoperi potențialele cereri de despăgubire din partea asiguraților, în limita plafonului de 450.000 lei per asigurat, conform legislației în vigoare.

Cuvinte cheie: > > >