Stabilirea definitiva a drepturilor creditorului. Efecte asupra sechestrului asigurator

24 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Măsura sechestrului are caracter temporar, până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se pronunţă în procesul principal şi constă în indisponibilizarea bunurilor pentru a se asigura posibilitatea creditorului de a executa hotărârea ce urmează să se pronunţe cu privire la fondul drepturilor.
Art. 53 din Legea nr. 85/2006, cu modificările aduse prin art. 81 pct. 2 din Legea nr. 255/2013, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, se interpretează în mod coroborat cu prevederile art.36 din Legea nr.85/2006 şi are în vedere exclusiv măsurile asigurătorii luate până la soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal.
După stabilirea definitivă a drepturilor creditorului, sechestrul asigurător (indiferent dacă a fost instituit de instanţa civilă sau de cea penală) nu se desfiinţează, nu se ridică, ci se transformă în sechestru definitiv, executoriu, pentru a avea loc vânzarea bunurilor sechestrate, cu scopul de a asigura satisfacerea creditorului în favoarea căruia a fost luată măsura. (Curtea de Apel Craiova, Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 44/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >