Subiectul activ al contravenției constând în neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei

Persoana juridică nu are calitatea de subiect activ al contravenției constând în neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei (art. 58 lit a) din Legea nr. 333/2003).

Cu privire la persoana sancționată, potrivit art.4 din Legea nr.333/2003, răspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).

Atâta vreme cât legea stabilește un subiect activ special al acestei contravenții, sancțiunea nu poate fi aplicată decât acestuia, vinovat de neluarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu, putand fi doar conducătorul unității.

”La data de 27 03 2015 societatii petente i s-a intocmit de catre agentul constatator din cadrul IPJ Iasi – Politia mun. Pașcani, procesul verbal de constatare a contraventiei nr. xxxxxxx, in care s-a retinut ca Societatea de Asigurare SA ,in ziua de 27 03 2015 , la ora 3,15, nu luat masuri de asigurare cu paza la punctul de lucru ___ cu nici una din formele de paza prevazute de lege. .

Citeste mai mult  Răspunderea solidară a administratorului societății. Condiții

Fapta a fost incadrata in dispozitiile art.3 alin 1, din Legea nr. 333/2003 modificata si s-a aplicat sanctiunea amenzii in cuantum de 2.000 lei, in baza art.58 lit a) din acelasi act normativ.

La finalul procesului verbal se mentioneaza ca contravenientul nu se afla de fata, fapt confirmat de martorul TN.

Instanța constata că, potrivit 58,lit. a din Legea nr.333/2003, cu modificările ulterioare, constituie contravenții: neluarea masurilor de organizare si funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3); iar potrivit art. 3 alin (1), în funcție de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unitarilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitatea concrete de organizare si de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societatea specializate. Aliniatul 3 al aceluiași text prevede că, la unitățile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligați sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei si integrității bunurilor. Apoi, cu privire la persoana sancționată, se reține că, potrivit art.4 din Legea nr.333/2003, răspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).

Citeste mai mult  Recurs. Invocarea motivelor de ordine publică în reglementarea NCPC

Retine instanta că, atâta vreme cât legea stabilește un subiect activ special al acestei contravenții, sancțiunea nu poate fi aplicată decât acestuia, vinovat de neluarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu, putand fi numai conducătorul unității, și nu persoana juridică, care nu are calitatea de subiect activ special al acestei contravenții.

Ca urmare, retinand ca prin procesul verbal de contravenție a fost sanctionata Societatea de Asigurare SA si nu administratorul acesteia in calitate de subiect activ special al acestei contravenții, instanta va admite plangerea formulata de petenta si va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.” (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 2577/2015, www.rolii.ro; prin decizia civilă nr. 472/2016, Tribunalul Iași a respins apelul declarat de IPJ)

Cuvinte cheie: >