Subiectul activ al infracțiunii de delapidare

15 iunie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Analizând conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute în art. 295 alin. (1) C. pen., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că autor al infracţiunii de delapidare poate fi numai un funcţionar public care gestionează sau administrează bunurile unei persoane juridice; prin urmare, subiectul activ este calificat prin dubla calitate de funcţionar public şi de gestionar sau administrator al unor bunuri aparţinând unei persoane juridice.

Conform art. 175 alin. (1) şi (2) C. pen., funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti, exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură, exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia sau exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Citeste mai mult  Inselaciune vs abuz de incredere

Cum instanţa de apel a reţinut că inculpatul A. a săvârşit fapta în calitatea sa de contabil-şef al Sucursalei B. Craiova a societăţii B., persoană juridică cu capital integral sau majoritar de stat, acesta are calitatea de funcţionar public cerută de textul de incriminare pe care, de altfel, nici nu a contestat-o.

Este gestionar, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 22/1969, acel angajat al unei persoane juridice care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia.

Sunt considerate bunuri, potrivit art. 2 din acelaşi act normativ, bunurile materiale, mijloacele băneşti sau orice alte valori.

Însă, poate fi subiect activ al infracţiunii de delapidare şi un gestionar de fapt, respectiv persoana care îndeplineşte în fapt atribuţiile principale de serviciu ale unui gestionar de drept.

În sensul legii penale, este administrator funcţionarul care are ca atribuţii de serviciu încheierea de acte de dispoziţie cu privire la bunurile persoanei juridice sau de a administra aceste bunuri.

Citeste mai mult  Infracţiunea de omor. Noţiunea de "premeditare"

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine, sub un prim aspect, că instanţa de apel a constatat că inculpatul A. avea atribuţii de administrare a bunurilor Sucursalei B. a societăţii B., respectiv acesta deţinea calitatea de administrator, împrejurare faţă de care îndeplineşte condiţiile cerute de lege (dubla calitate de funcţionar public şi administrator) subiectului activ al infracţiunii de delapidare. (…)

În subsidiar, observă că inculpatul A. avea şi atribuţii de gestionar, chiar dacă acest aspect nu este menţionat expres în actele care îi reglementează activitatea, din moment ce din funcţia de contabil-şef pe care o deţinea era abilitat să folosească mijloacele băneşti ale societăţii pentru a efectua plăţi, semnătura sa fiind înregistrată la unitatea bancară, ţinea evidenţa fondurilor băneşti ale Sucursalei B. Craiova şi aproba efectuarea plăţilor, conform facturilor, elemente care caracterizează gestiunea de fapt. De altfel, în lipsa atribuţiilor de administrare şi gestiune, inculpatul nici nu ar fi putut angaja societatea în raporturile fictive ce îi sunt imputate şi nici nu ar fi putut plăti bunurile achiziţionate, pentru folosul său sau al altcuiva, aşa cum s-a stabilit de către instanţa de apel.

Citeste mai mult  Atingere adusă vieții private. Condiția publicității pentru angajarea răspunderii civile

Prin urmare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că inculpatul şi-a însuşit fondurile băneşti ale societăţii la care era angajat atât din calitatea de funcţionar public, cât şi din aceea de gestionar şi administrator de fapt, îndeplinind condiţiile cerute de lege subiectului activ al infracţiunii de delapidare.” (ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 138/RC din 28 martie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >