Group 1

Subiectul activ al infracţiunii de evaziune fiscală – art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005

20 ianuarie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Subiectul activ al infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, constând în omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale sau a veniturilor realizate poate fi orice persoană fizică sau juridică care acţionează în numele sau în interesul contribuabilului ori în realizarea obiectului de activitate al acestuia.

Prin urmare, subiect activ poate fi administratorul de drept al societăţii, precum şi administratorul de fapt sau orice altă persoană din cadrul societăţii, în măsura în care acţiunile sale urmăresc ca societatea să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor datorate.

”Prin sentinţa penală nr. 79/P/2016 pronunţată de Tribunalul Neamţ a fost condamnat inculpatul R. V. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 1(un) an, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal.
În temeiul art. 19 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1373 Cod civil raportat la art. 119 alin. 1 şi art. 120 Cod procedură fiscală a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ,,T.A.T” SRL să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 3692,90 lei- despăgubiri civile, actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Citeste mai mult  Ordonanţă de plată. Condiții privind comunicarea somaţiei

În temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 3692,90 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale.

În motivarea hotărârii instanţei de fond s-a reţinut, în esenţă că inculpatul, în calitate de administrator de fapt al S.C. ,,T.A.T.” S.R.L. Piatra Neamţ, în perioada ianuarie – iunie 2012 a efectuat achiziţii de băuturi alcoolice şi ţigarete în valoare totală de 11.447,96 lei de la S.C. ,,P.” S.A. Botoşani şi S.C. ,,P.M.T.” S.R.L. Otopeni, bunuri ce au fost vândute prin punctele de lucru ale societăţii, fără a înregistra veniturile în contabilitate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 3.692,90 lei.

Deşi numitul C. C. figurează în Registrul Comerţului ca administrator şi asociat la S.C. ,,T.A.T” S.R.L. Piatra Neamţ, în realitate inculpatul R. V. a fost cel care a exercitat în fapt administrarea societăţii.
Subiect activ al infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate poate fi orice persoană fizică sau juridică care acţionează în numele sau în interesul contribuabilului ori în realizarea obiectului de activitate al acestuia.

Citeste mai mult  Tentativă de omor vs vătămare corporală

Prin urmare, subiect activ poate fi administratorul de drept al societăţii, precum şi administratorul de fapt sau orice altă persoană din cadrul societăţii, în măsura în care acţiunile sale urmăresc ca societatea să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor datorate.

Legea nu condiţionează această infracţiune de existenţa unei împuterniciri exprese a unei persoane cu atribuţii de organizare şi ţinere a evidenţei contabile care să aibă calitatea de administrator sau o obligaţie legală ori contractuală de gestionare a activităţii societăţii, dacă din probele administrate rezultă că, în fapt, inculpatul exercită conducerea activităţii contabile a societăţii.” (Tribunalul Neamț, Sentința penală nr. 79P/31 decembrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >