Suma pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor ar putea fi plafonată

28 noiembrie 2017 Noutati legislative

Suma pe care societățile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor ar putea să fie plafonată la dublul sumei pentru care a fost preluată creanța de la bănci, potrivit unei propuneri legislative care a primit marți raport favorabil în comisiile reunite de buget-finanțe și cea economică din Senat, anunță Agerpres.

Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, prevede că cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.

Aceste dispoziții ar urma să se aplice indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației.

Debitorul cedat care are calitate de consumator se va putea elibera de datorie plătind cesionarului dublul prețului pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare.

În cazul în care propunerea va fi adoptată de Parlament, pentru echilibrarea riscurilor contractului, dispozițiile ar urma să se aplice și contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare.

Cuvinte cheie: >