Suma pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor, plafonată

19 decembrie 2018 Noutati legislative

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri, 19 decembrie 2018, un proiect de lege pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit căruia cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.

Aceste dispoziții se vor aplica indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației.

Debitorul cedat care are calitate de consumator se va putea elibera de datorie plătind cesionarului dublul prețului pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare.

Pentru echilibrarea riscurilor contractului, dispozițiile documentului se vor aplica și contractelor de credit aflate în derulare la data intrării sale în vigoare.

Cuvinte cheie: >