Group 1

Suportarea cheltuielilor de judecată în cadrul acţiunii de partaj succesoral

2 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”În deplină concordanţă cu prevederile art. 455 NCPC, în cazul coparticipării procesuale pasive (mai mulţi pârâţi), cheltuielile de judecată vor fi suportate de către toţi copărtaşii în mod egal, proporţional sau solidar, potrivit cu poziţia lor în proces ori cu natura raportului juridic existent între ei.

Însă, având în vedere că în procesele de partaj, în care părţile sunt şi reclamanţi şi pârâţi, ele suportă împreună cheltuielile de judecată, în afară de cele provocate prin cereri neîntemeiate ale uneia din părţi, acestea având o dublă calitate, iar soluţia de ieşire din indiviziune este deopotrivă în interesul tuturor, reţinând că obiectul acţiunii este indivizibil, se impune suportarea cheltuielilor de judecată în raport de valoarea pretenţiilor admise şi potrivit cu cota ce revine fiecăruia.” (Tribunalul Prahova, Decizia civilă nr. 3400/2015, portal.just.ro)

***Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată. Situaţia cheltuielilor de judecată efectuate în noul dosar***

Cuvinte cheie: >