Group 1

Suspendarea condiționată a executării pedepsei. Constatarea reabilitării de drept printr-o hotărâre judecătorească

5 aprilie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

„Prin sentinţa penală nr.59/16.12.2008 pronunţată de Tribunalul Militar Bucureşti, modificată prin decizia penală nr. 7/26.04.2012 pronunţată de Curtea Militară de Apel, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 3778/19.11.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală inculpatul plt.maj (rez.) S.C. a fost condamnat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare, cu suspendare condiţionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 4(patru) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţa în formă continuată, prev. de art.257 alin.1 C.pen. cu ref. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. şi pentru participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 288 alin. 2 C.pen., cu ref. la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În ceea ce priveşte dobândirea reabilitării de drept, în vechiul Cod penal nu a existat o reglementare procedurală. Aceasta se explică prin aceea că în cazul reabilitării de drept, prin simpla constatare a faptului că în decurs de 3 ani nu a săvârşit nicio infracţiune, condamnatul este in mod automat aparat de orice consecinţe ale condamnării suferite, dobândirea reabilitării realizându-se în virtutea legii

Citeste mai mult  Proces-verbal de contravenție anulat. Diferențe între exemplarul depus IPJ și exemplarul depus de petent

De asemenea, în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, ca în speţă, întrucât condiţiile reabilitării coincid cu condiţiile cerute pentru ca suspendarea condiţionată să-şi producă efectele, reabilitarea operează automat prin expirarea termenului de încercare, dacă în acest timp condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în baza art. 83 şi 84 C.pen.1969 (art. 86 C.pen.1969).

Nici noul Cod penal nu prevede în mod expres constatarea reabilitării de drept printr-o hotărâre judecătorească, însă soluţia din practica judiciară dezvoltată sub imperiul Codului penal din 1969, în sensul că fostul condamnat – dacă are interesul – poate să ceară la instanţa competentă constatarea faptului ca a fost reabilitat de drept, se menţine şi după intrarea în vigoare a noului cod.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.528 alin.1 C.pr.pen., la împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă infracţiune, autoritatea care ţine evidenţa cazierului judiciar va şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului. Nu poate fi însă reţinută apărarea petentului condamnat referitoare la interpretarea dispoziţiilor art.165 C.pen. Este adevărat că pedeapsa aplicată acestuia nu a depăşit 2 ani, însă pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani, la care se referă art.165 C.pen., este o pedeapsă cu executare. Or, petentul condamnat S.C. a fost condamnat sub imperiul vechiului Cod penal, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare, cu suspendare condiţionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 4(patru) ani, iar potrivit art.15 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a noului Cod penal, iar regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

Citeste mai mult  Taxă impusă de către asociația de proprietari pentru exprimarea acordului în vederea închirierii unui imobil

Astfel, dispoziţiile art. 528 alin.1 C.pr.pen. trebuie interpretate ca făcând referire la art.86 C.pen.1969, întrucât în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, conform art.81 alin.1 C.pen.1969, reabilitarea operează automat prin expirarea termenului de încercare, dacă în acest timp condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune (art. 86 C.pen.1969).
Potrivit art.532 alin.1 C.pr.pen. cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de fond dacă a fost introdusă înainte de termenul legal;
În speţă, fostul condamnat are interesul să ceară la instanţa care a acordat suspendarea condiţionată constatarea faptului ca a fost reabilitat de drept potrivit dispoziţiei din art. 86 C.pen.1969. Însă, din actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că termenul de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare sub imperiul vechiului Cod penal, de 4 (patru) ani, termen care a început să curgă – potrivit art.82 alin.3 C.pen.1969 – de la data la care hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă – 19.11.2012 – nu este împlinit. (Tribunalul Militar București, Sentința penală nr. 1/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >