Suspendarea dispozițiilor privind reducerea pedepsei prin publicarea de lucrări științifice

3 februarie 2016 Noutati legislative

Guvernul a adoptat miercuri, 3 februarie, prin Ordonanţă de Urgenţă, suspendarea, până la 1 septembrie 2016, a aplicării prevederii din art. 96 alin.(1) lit. f) potrivit căreia „în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”.

În perioada 2014-2015 s-a constatat o creștere fără precedent a numărului lucrărilor științifice elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar. Astfel, s-a ajuns la deturnarea prevederilor legale de la scopul lor legitim, precum și la practicarea, de către unele persoane condamnate care au beneficiat de aceste dispoziții legale, a unui adevărat abuz în utilizarea frecventă a acestor beneficii. Acest fapt a generat atât nemulțumirea opiniei publice, cât și scurtarea considerabilă a pedepselor, fără ca scopul general al acestora să mai poată ajunge să fie considerat atins.
Evoluția elaborării de lucrări științifice de către persoanele condamnate a fost următoarea, potrivit statisticilor Administrației Naționale a Penitenciarelor: 2006 – 0 lucrări; 2007 – 4 lucrări; 2008 – 2 lucrări; 2009 – 6 lucrări; 2010 – 3 lucrări; 2011 – 3 lucrări; 2012 – 6 lucrări; 2013 – 14 lucrări; 2014 – 89 lucrări; 2015 – 337 lucrări. Numărul lucrărilor cu caracter științific aflate în curs de elaborare a crescut de la 45, la data de 31 decembrie 2015, la 103 la data de 7 ianuarie 2016.

Adoptarea Ordonanței de Urgență reprezintă un prim pas pentru evaluarea dispozițiilor care au generat deturnarea unei instituții de drept penal, respectiv reducerea pedepsei prin elaborarea de lucrări științifice publicate, în vederea acordării mai rapide a liberării condiționate, de la scopul avut în vedere de legiuitor la momentul instituirii acesteia.

Citeste mai mult  Autorizațiile de antrepozit fiscal vor fi valabile cinci ani

Grupul de lucru, constituit in anul 2014, în scopul elaborării regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 254/2013 va identifica soluții legislative care să asigure o aplicare obiectivă și eficientă a dispozițiilor privind executarea pedepselor și liberarea condiționată şi va elabora un studiu privind posibilele soluţii legislative și impactul lor bugetar.

Cuvinte cheie: >